Podaruj nam 1,5%

KRS0000639450 1,5%

Wniosek do MZ – sytuacje szczególne

Opublikowano: 11 lipca 2023

W ramach projektu Matecznik Zmian przyjrzałyśmy się bliżej opiece nad kobietami w sytuacjach szczególnych sprawowanej przez położne podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Sytuacje szczególne to strata dziecka (poronienie, urodzenie martwego dziecka) lub poród dziecka chorego, długo przed terminem – takiego, które będzie wymagało dłuższej hospitalizacji.

W ramach spotkań Koalicji dla dobrej opieki w połogu stworzonej w ramach projektu, zwróciłyśmy uwagę na kilka elementów:

  • Wizyty patronażowe położnej POZ po porodzie przypisane są do dziecka. Kobiecie w połogu (lub po poronieniu) przebywającej w domu bez noworodka niejako one nie przysługują, a położne może je wykonać w ramach stawki kapitacyjnej (niecałe 3 zł miesięcznie za pacjentkę).
  • Wizyty laktacyjne także mogą odbywać się jedynie w ramach stawki kapitacyjnej.
  • Limit czasu na wizyty patronażowe, który wynosi 8 tygodni, często jest za krótki jeśli dziecko było długo hospitalizowane.
  • Szpitale nie mają obowiązku informowania położnych POZ o wypisie ich pacjentek jeśli wychodzą one bez dziecka.
  • Lekarze prowadzący ciąże często nie wywiązują się z obowiązku kierowania swoich pacjentek na edukację przedporodową do położnych POZ.

W obecnej sytuacji prawnej kobiety w sytuacjach szczególnych mają ograniczoną możliwość uzyskania wsparcia od położnych POZ, gdyż przepisy prawa są wadliwe w tym zakresie.

Efektem pracy Koalicji był wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej i działań nadzorczych związanych z opieką nad kobietami w szczególnych sytuacjach położniczych.

21 czerwca 2023 r. udałyśmy się do Warszawy, by spotkać się naszymi koalicjantkami:

Duchem i dobrymi myślami były z nami położne z naszej koalicji:

Razem z obecnymi przedstawicielkami organizacji pozarządowych, udałyśmy się do Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 i osobiście złożyłyśmy wniosek do biura podawczego.

21.06.2023 r. – Wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej
Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe