Dołącz do Watahy Matecznika

Raporty

“STAN OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ W WOJ. WIELKOPOLSKIM” 2023 R.

Uwaga! Załączniki otwierają się w nowym oknie.

Raport został sporządzony w ramach projektu „Matecznik Zmian” realizowanego od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Został przygotowany na podstawie:

  1. 10 spotkań kobiet w ciąży z położnymi pracującymi na wielkopolskich oddziałach porodowych. oddziałach porodowych i położniczych.
  2. 10 szczegółowych raportów z ankiet wypełnionych przez wypełnionych przez kobiety. Ankiety te zbierane są przez Fundację Rodzić po Ludzku poprzez stronę ankieta.rodzicpoludzku.pl i udostępnione nam zostały na mocy wzajemnego współdziałania na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej.

Podczas analizy wzięto pod uwagę 3 obszary opieki nad kobietą w porodzie oraz połogu:

  1. Wsparcie w laktacji – w tym zatrudnienie doradczyni laktacyjnej, zadowolenie kobiet, dokarmianie mieszanką mlekozastępczą.
  2. Kontakt skóra do skóry matki i noworodka tuż po porodzie – realizacja dwugodzinnego kontaktu, możliwość kangurowania przez inne osoby bliskie, także po cięciu cesarskim.
  3. Komunikacja z personelem medycznym – w tym pytanie o zgodę na procedury, udzielanie wystarczających informacji, przedstawianie się.

Opracowanie wysłałyśmy do:

  1. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


RAPORT „RODZIŁAM PODCZAS EPIDEMII” 2022 r.

Uwaga! Załączniki otwierają się w nowym oknie.

Efektem projektu Mamy Prawa realizowanego w latach 2021-2022 był m.in. raport o stanie opieki szpitalnej nad kobietami w ciąży i w porodzie w województwie Wielkopolskim podczas stanu epidemii Covid-19. Został on przekazany wszystkim szpitalom z oddziałami porodowymi w Wielkopolsce.

Projekt realizowany był dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Publikację możecie ściągnąć w formie pdf (drugi kafelek to wersja dla osób niedowidzących lub niewidomych).

(250 kb, PDF)
(300 kb, PDF)


„PRZESTRZEGANIE PRAW KOBIET PO STRACIE W POLSCE, 2019-2021” 

Uwaga! Załączniki otwierają się w nowym oknie.

Współpracująca z nami Olgę Vitoš, bazując na ankietach uzyskanych od kobiet z doświadczeniem straty, stworzyła raport pt. “Przestrzeganie praw kobiet po stracie w Polsce w latach 2019-2021”, na bazie którego stworzyłyśmy rekomendacje do Ministerstwa Zdrowia.

Więcej o raporcie i rekomendacjach przeczytacie tutaj.


“POŁOŻNA RODZINNA A WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE” 2022 r.

Uwaga! Załączniki otwierają się w nowym oknie.

W 2022 r. Anna Furmaniuk wzięła udział w Szkole Inicjatyw Strażniczych Watchdog – Polska, gdzie zwiększała swoje strażnicze kompetencje.

Jednym z zadań było przeprowadzenie monitoringu na wybrany temat wspólnie z innymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, biorącymi udział w szkoleniu. Wspólnie z Katarzyną Kołodziejczyk ze Stowarzyszenia Małyssak i Adrianną Klimaszewską z Fundacji Różowa Skrzyneczka postanowiłyśmy sprawdzić, czy temat opieki położnej rodzinnej jest obecny na przedmiocie Wychowanie do Życia w rodzinie w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Monitoring składał się z wniosków o dostęp do informacji publicznej wysłanych do urzędów gmin i miast, z przeanalizowania podstawy programowej przedmiotu WdŻ, z analizy wszystkich podręczników oraz z sondy skierowanej do uczniów i uczennic. Jego efektem był raport w formie prezentacji.Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe