Dołącz do Watahy Matecznika

Położne – Mamy Wsparcie!

Od 1 marca 2024 r. do 30 października 2025 r. będziemy realizować projekt, w którym podejmujemy działania wspierające położne podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Projekt finansowany jest ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 na podstawie umowy nr 9/RPWROP13/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. na łączną kwotę dofinansowania 250.472,86 zł.

Cele projektu:

  1. Zwiększenie świadomości kobiet o zadaniach położnej POZ w obszarze poradnictwa.
  2. Zbudowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy położnymi podstawowej opieki zdrowotnej z Wielkopolski.
  3. Zwiększenie oferty poradnictwa psychologicznego i prawnego dostosowanego do potrzeb kobiet w ciąży, młodych matek i ojców.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

1. Cykl spotkań dla położnych POZ – planujemy organizację 2 cykli sieciująco-szkoleniowych dla położnych środowiskowych – każdy składający się z 5 spotkań. Szczegóły pierwszego cyklu znajdziecie tutaj.

2. Kampania społeczna – upowszechniająca informacje o wsparciu, jakiego udzielają położne POZ kobietom przez cały okres życia.

3. Artykuły eksperckie – w tematyce usług oferowanych przez położne POZ.

4. Spotkania z położnymi – planujemy spotkania on-line zarówno z położnymi z bloków porodowych wielkopolskich porodówek, jak i z położnymi środowiskowymi (POZ). Aktualną listę zaplanowanych spotkań znajdziesz tutaj.

5. Poradnictwa prawne i psychologiczne – oferujemy bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne dla kobiet w okresie okołoporodowym z województwa wielkopolskiego. Po wypełnieniu kwestionariuszy, wysyłamy informację wraz z kontaktem do specjalistki.

6. Badania i analiza dostępności usług położnych POZ – planujemy badać dostępność poradnictwa świadczonego przez położne rodzinne w obliczu zbliżających się zmian prawnych (od 1 stycznia 2025 r.).


REGULAMIN PROJEKTU

Każda osoba biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z jego Regulaminem.
Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe