Mamy Głos

Zdjęcie przedstawia krąg kobiet trzymających się za ręce

 

Od 1 września 2022 r. realizujemy projekt pn. Mamy Głos! dofinansowany z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG.

Istotą projektu jest szereg działań skupionych wokół tematu praw w okresie okołoporodowych. Będziemy edukować, udzielać porad prawnych, interweniować i budować sieć sojuszniczek w Wielkopolsce. Opublikujemy artykuły, ulotki, a także przeprowadzimy kampanię społeczną!

Projekt ten jest podsumowaniem i kontynuowaniem działań w obszarze praw w opiece okołoporodowej, które realizujemy od 2016 roku.


DZIAŁANIA W PROJEKCIE
  1. Webinaria edukacyjne dla przyszłych rodziców –  o prawach w okresie ciąży, porodu, laktacji oraz prawa pracy. Dokładny opis spotkań, ich tematykę oraz harmonogram znajdziesz tutaj.
  2. Spotkania z położnymi – z wielkopolskich oddziałów porodowych. Prowadzone w formie wywiadu na platformie on-line. Do spotkań zaprosimy nie tylko poznańskie położne, ale także ekspertki z wielkopolskich szpitali powiatowych. Aktualny harmonogram spotkań znajdziesz tutaj.
  3. Artykuły tematyczne – nasi specjaliści podzielą się swoją wiedzą w formie artykułów publikowanych na bieżąco na stronie internetowej.
  4. Ulotki informacyjne – zaktualizujemy nasze obecne ulotki (od 1 stycznia 2023 r. szykują się duże zmiany), wydrukujemy je i rozdystrybuujemy m.in. wśród kobiety i położnych, także w języku ukraińskim i rosyjskim.
  5. Akademia Sojuszniczek – rozbudujemy sieć naszych sojuszniczek z Wielkopolski, które po cyklu szkoleniowego zostaną naszymi „oczami” i „uszami” w terenie.
  6. Interwencje – będziemy przeprowadzać stały monitoring wielkopolskich placówek z oddziałami porodowymi, a tam gdzie łamane będzie prawo – będziemy podejmować interwencje.
  7. Porady prawne – kontynuujemy bezpłatne poradnictwo prawne dla kobiet w okresie okołoporodowym. Zgłoszenia na konsultacje przyjmujemy za pomocą formularza.
  8. Kampania społeczna – która na razie niech pozostanie niewiadomą 🙂

SPOTKANIA PROMUJĄCE PROJEKT

                           

 


REGULAMIN PROJEKTU

Każda osoba biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z jego Regulaminem. 

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.