Dołącz do Watahy Matecznika

Mamy Głos

Od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r. realizowałyśmy projekt pn. Mamy Głos! dofinansowany z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG.

Istotą projektu było szereg działań skupionych wokół tematu praw w okresie okołoporodowych, m.in. działania edukacyjne, porady prawne, interwencje, publikacje i budowanie sieci sojuszniczek w Wielkopolsce.

Projekt ten jest podsumowaniem i kontynuowaniem działań w obszarze praw w opiece okołoporodowej, które realizujemy od 2016 roku.

Główne działania w projekcie:


1. WEBINARIA EDUKACYJNE

Zorganizowałyśmy 30 spotkań on-line, w których wzięło udział łącznie 1.140 uczestniczek i uczestników – głównie kobiet w ciąży.

Tematyka spotkań:

1 Mamy Głos w CIĄŻY – zagadnienia opieki lekarza/położnej w czasie ciąży, przysługujących badań bezpłatnych, prawa pacjenta i aktualnie obowiązujących ustaw, w których te prawa się mieszczą, przewidywane zmiany w ustawodawstwie. Temat położnej podstawowej opieki zdrowotnej, jej rola w ciąży oraz połogu. Zagadnienia pisania planu porodu oraz omówienia sposobów na sukces w realizacji własnej wizji porodu.
Prowadząca – Anna Furmaniuk

2 Mamy Głos w PORODZIE – prawa osoby bliskiej wynikające z Ustawy o prawach pacjenta oraz standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, ograniczenia tych praw i możliwości interwencji. Zagadnienia porodów rodzinnych oraz obecności rodziców przy hospitalizowanym dziecku.
Prowadząca – Alicja Nowaczyk

3 Mamy Głos w LAKTACJI – aspekty prawne wsparcia laktacyjnego (zwłaszcza tego, które powinno być realizowane jeszcze podczas pobytu w szpitalu) oraz w kolejnych miesiącach karmienia, zagadnienia położnej środowiskowej, doradców/konsultantów laktacyjnych. Wyposażenie szpitali w kontekście przygotowanie do wsparcia kobiet w laktacji. Prawa matki karmiącej w szpitalu (jako pacjentki i jako matki hospitalizowanego dziecka). Prawa kobiety karmiącej po powrocie do pracy.
Prowadząca – Ewa Masełkowska

4 Mamy Głos w PRACY – zagadnienia urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego, także w przypadkach szczególnych (samotna matka, młoda matka ucząca się, własna działalność gospodarcza), omówienie tzw. becikowego, karty dużej rodziny, programu 500+ i innych świadczeń rodzinnych, ulg podatkowych itp. Przewidywane od roku 2023 zmiany w ustawodawstwie. Elementy prawa pracy istotne dla kobiety w ciąży (zasiłki chorobowe, udogodnienia na jakie może liczyć kobieta w miejscu pracy).
Prowadząca – Agata Dawidowska

Harmonogram spotkań:


2. SPOTKANIA Z POŁOŻNYMI

Zorganizowałyśmy 30 spotkań z położnymi z różnych szpitali w województwie, które odpowiadały na pytania dotyczące procedur szpitalnych. Były one prowadzone w formie wywiadu na platformie on-line.

W 30 spotkaniach udział wzięło łącznie 1.438 uczestniczek i uczestników.

Harmonogram spotkań:


3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE

W ramach projektu stworzono i opublikowano 6 artykułów tematycznych, które są sukcesywnie uzupełniane w kolejnych latach trwania projektu.


4. ULOTKI INFORMACYJNE

W czasie trwania projektu zaktualizowałyśmy ulotki o prawach w okresie okołoporodowym (6 tematów) oraz wydrukowałyśmy łącznie 24 tys. sztuk!

Ulotki zostały rozdystrybuowane wśród położnych, doul oraz szkół rodzenia. Cieszyły się ogromną popularnością!


5. AKADEMIA SOJUSZNICZEK

Rozbudowałyśmy sieć naszych sojuszniczek z Wielkopolski, które są naszymi “oczami” i “uszami” w terenie. Działanie to jest kontynuacją autorskiego programu edukacyjno-mentorskiego skierowanego do kobiet, które chcą razem z nami działać na rzecz poprawy na rzecz poprawy opieki okołoporodowej.

W roku 2023 r. do grona współpracujących z nami kobiet dołączyły:

 1. Karolina Gryćko
 2. Małgorzata Jabłońska
 3. Małgorzata Judek
 4. Joanna Lance
 5. Agata Napierała
 6. Karolina Stećko

Harmonogram Akademii:

 • marzec – czerwiec 2023 r. – webinaria edukacyjne
 • kwiecień 2023 r. – jednodniowe szkolenie stacjonarne w Poznaniu
 • grudzień 2023 r. – dwudniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy

6. INTERWENCJE

W ramach projektu podjęto 6 interwencji, które dotyczyły m.in.:

 • dostęp do informacji publicznej,
 • zasady odwiedzin hospitalizowanych noworodków,
 • zamknięć oddziałów w wielkopolskich szpitalach.

7. PORADY PRAWNE

Udzieliłyśmy 80 godzin porad prawnych 51 kobietom, które mogły skonsultować się z radczynią prawną lub adwokatką.


8. KAMPANIA SPOŁECZNA

Kampania Mamy Głos – Mamy Wpływ! informuje o tym, jak ważne jest pisanie skarg i przekazywanie szpitalom sygnałów o naruszeniach.


LIVE’y PROMUJĄCE PROJEKT


REGULAMIN PROJEKTU

Każda osoba biorąca udział w projekcie zobowiązana była do zapoznania się z jego Regulaminem.
Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe