Dołącz do Watahy Matecznika

Matecznik Rozwoju

1 września 2023 r. rozpoczęłyśmy nowy projekt pn. “Matecznik Rozwoju” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.


HARMONOGRAM I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

Projekt będzie trwał do sierpnia 2025 r. i ukierunkowany będzie na wzmocnienie nas jako organizacji pozarządowej. Zaplanowałyśmy następujące działania:

1. Aktualizacja strategii rozwoju organizacji – wspólnie z zewnętrznymi ekspertami będziemy się zastanawiać nad weryfikacją naszej misji i celów. Opracujemy strategię finansową, zasady komunikacji zewnętrznej oraz zasady zarządzania zespołem. Wynikiem prac będzie także poprawiony statut oraz zdobycie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) – oby jak najszybciej!

2. Wdrożenie zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności – będziemy tak dostosowywać tworzone przez nas treści (strona internetowa, media społecznościowe, publikacje), by były dostępne także dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

3. Działania komunikacyjne i promocyjne – chcemy mieć jak najlepszy kontakt z odbiorcami naszych działań. Będziemy budować sieć kontaktów, by docierać do kobiet z mniejszych miejscowości. Nadal będziemy wysyłać newslettera i tworzyć takie treści w naszych mediach społecznościowych, byście chciały nas czytać i oglądać! Planujemy także współpracę z biznesem, by uniezależnić się od konkursów i dotacji.

4. Webinaria dla przyszłych rodziców – niejako obok powyższych działań, nadal będziemy edukować Was – przygotowywać do porodu, macierzyństwa i ojcostwa. Wszystkie spotkania przeprowadzamy w formule on-line i dzielimy je na następujące kategorie:

  • Szkoła rodzenia – cykl 8 spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. położną, lekarką, doulą, fizjoterapeutą.
  • Spotkania z cyklu Mamy Prawa – cykl 4 spotkań dotyczących praw w okresie okołoporodowym.
  • Webinaria z położnymi – zapraszamy położne z bloków porodowych wielkopolskich szpitali i rozmawiamy z nimi o procedurach panujących na poszczególnych oddziałach.

5. Bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne – dedykowane kobietom w okresie okołoporodowym.


ZAPISY

Na każde spotkanie należy zapisać się osobno, korzystając z formularza platformy Clickmeeting. Formularze wraz z opisem poszczególnych zajęć znajdziecie:

Zapisów na konsultacje indywidualne dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:


REGULAMIN PROJEKTU

Każdy uczestnik projektu ma obowiązek zapoznania się z jego Regulaminem.
Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe