Podaruj nam 1,5%

KRS0000639450 1,5%

Spotkanie w Senacie – o poprawie warunków pracy medyczek

Opublikowano: 5 marca 2024

W dniu 1 marca 2024 r. na zaproszenie Wicemarszałka Senatu spotkałyśmy się z przedstawicielami rządu oraz innych organizacji pozarządowych rozmawiać o sytuacji kobiet pracujących w ochronie zdrowia.

Uczestnicy spotkania:

 1. Michał Kamiński – Wicemarszałek Senatu
 2. Magdalena Biejat – Wicemarszałkini Senatu
 3. Urszula Demkow – Wiceministra Zdrowia
 4. Joanna Wicha – Posłanka na Sejm
 5. Wioleta Tomczak – Posłanka na Sejm
 6. Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w MZ
 7. Magdalena Przydatek – Zastępczyni Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ
 8. Magdalena Kucharska – Naczelniczka Wydziału Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w MZ

Stronę społeczną reprezentowały:

 1. Małgorzata Osmola – Prezeska Fundacji Polki w Medycynie
 2. Jagoda Hofman-Hutna – Fundacja Polki w Medycynie
 3. Agata Malenda – Fundacja Polki w Medycynie
 4. Anna Woda – Fundacja Polki w Medycynie
 5. Anita Klukowska – Fundacja Polki w Medycynie
 6. Paulina Kukla – Fundacja Polki w Medycynie
 7. Anna Furmaniuk – Fundacja Matecznik
 8. Alicja Nowaczyk – Fundacja Matecznik
 9. Marika Kaczmarek – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
 10. Krystyna Kotowska-Micek – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
 11. Kamila Ciastek-Majtka – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
 12. Julia Stryjek – Fundacja Kobiety w Chirurgii

Każda z organizacji przedstawiła trudności, z jakimi spotykają się kobiety pracujące w ochronie zdrowia. Kwestii tych jest bardzo dużo, czasami są specyficzne dla danej grupy zawodowej, czasami wspólne dla wszystkich.

Poruszano m.in. następujące zagadnienia:

 • mobbing i dyskryminacja kobiet w ochronie zdrowia,
 • program adaptacji zawodowej, zwłaszcza dla pielęgniarek i położnych,
 • możliwość tworzenia samorządów dla poszczególnych zawodów medycznych,
 • przepisy o odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
 • bariery wejścia kobiet do specjalizacji zabiegowych (m.in. chirurgii),
 • trudności położnych w prowadzeniu ciąż – brak możliwości wystawiania zwolnienia od pracy, skierowań do szpitala, skierowań na badania,
 • zbyt krótka lista leków, na które położne mogą wystawić recepty,
 • niepokojące zmiany w związku z obowiązek tworzenia 3 osobowych zespołów POZ (lekarz, pielęgniarka, położna) już od początku 2025.

My same także podjęłyśmy tematy związane z położnymi. Zwróciłyśmy uwagę na:

 • ograniczenia w realizowaniu edukacji przedporodowej (ograniczona liczba godzin, ograniczony czas na edukację),
 • brak możliwości uczestniczenia osób bliskich w większości zajęć,
 • niska wycena świadczeń położnych POZ,
 • trudności w opiece nad kobietami w sytuacjach szczególnych (poronienia, straty dziecka, długa hospitalizacja noworodka).

Opierałyśmy się na dwóch pismach, które zostały przez nas złożone do Ministerstwa Zdrowia w ostatnim czasie:

 1. Wniosek w sprawie opieki nad kobietami w sytuacjach szczególnych z dnia 21 czerwca 2023 r.
 2. Nasza opinia na temat wprowadzenia szkół rodzenia finansowanych ze środków publicznych z dnia 29 lutego 2024 r.

Czujemy się wysłuchane i zrozumiane. Mamy nadzieję na podjęcie kroków przez decydentów i kolejne spotkania, jeśli będzie taka potrzeba.

Spotkanie zostało szczegółowo opisane na stronie Senatu.

Rezultatem spotkania było pismo z propozycjami zmian legislacyjnych, które razem z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Położnych Rodzinnych wysłałyśmy do osób uczestniczących w spotkaniu.Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe