Dołącz do Watahy Matecznika

Raport o stanie opieki okołoporodowej w woj. wielkopolskim

Raport został sporządzony w ramach projektu „Matecznik Zmian” realizowanego od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Został przygotowany na podstawie:

  1. 10 spotkań kobiet w ciąży z położnymi pracującymi na wielkopolskich oddziałach porodowych. oddziałach porodowych i położniczych. Spotkania te prowadzone były przez współpracujące z nami Sojuszniczki, które sporządziły diagnozy sytuacji konkretnych placówek.
  2. 10 szczegółowych raportów z ankiet wypełnionych przez wypełnionych przez kobiety. Ankiety te zbierane są przez Fundację Rodzić po Ludzku poprzez stronę ankieta.rodzicpoludzku.pl i udostępnione nam zostały na mocy wzajemnego współdziałania na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej.

Podczas analizy wzięto pod uwagę 3 obszary opieki nad kobietą w porodzie oraz połogu:

  1. Wsparcie w laktacji – w tym zatrudnienie doradczyni laktacyjnej, zadowolenie kobiet, dokarmianie mieszanką mlekozastępczą.
  2. Kontakt skóra do skóry matki i noworodka tuż po porodzie – realizacja dwugodzinnego kontaktu, możliwość kangurowania przez inne osoby bliskie, także po cięciu cesarskim.
  3. Komunikacja z personelem medycznym – w tym pytanie o zgodę na procedury, udzielanie wystarczających informacji, przedstawianie się.

Opracowanie wysłałyśmy do:

  1. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

30.06.2023 r. – pełna treść raportu

30.06.2023 r. – pismo przewodnie do raportu
Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe