Interwencja w GPSK UM przy ul. Polnej w Poznaniu – kontakt z hospitalizowanym dzieckiem, porody kobiet zakażonych Sars-CoV-2

Epidemia koronawirusa w Polsce spowodowała duże ograniczenia kontaktu rodziców z hospitalizowanymi dziećmi. Przez kilka miesięcy w szpitalu przy ul. Polnej w Poznaniu nie było żadnej możliwości odwiedzin noworodków. Jest to szpital trzeciej referencyjności, w którym rodzą się także maluchy przedwcześnie urodzone, w tym skrajne wcześniaki oraz dzieci chore. Oznacza to, że niektóre dzieci nie opuszczają placówki przez kilka miesięcy! Jesienią 2020 r. rodzice mieli możliwość odwiedzenia swoich dzieci raz dziennie po 30 minut, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Tak znaczne ograniczenia bliskiego kontaktu z dzieckiem jest z jednej strony wątpliwe pod kątem prawnym (szerzej o tym zagadnieniu można przeczytać w artykule), z drugiej strony niesie szereg niekorzystnych konsekwencji w postaci utrudnionego karmienia piersią, trudności w budowaniu więzi, wolniejszego dochodzenia do zdrowia chorych dzieci.

Kolejną kwestią jest fakt, że w szpitalu tym rodzą kobiety zakażone lub podejrzanie o zakażenie Sars-CoV-2 – szpital nie opublikował procedur postępowania przy takich porodach, jest wiele pytań i wątpliwości w tej kwestii – na nasze przedostatnie pismo otrzymałyśmy wymijającą odpowiedź, a na ostatnie – brak odpowiedzi.

 

W dniu 10 listopada wysłałyśmy prośbą o interwencję do Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącą dwóch powyższych kwestii oraz poinformowałyśmy szpital o podjętych działaniach.

10.11.2020 r. – nasze pismo do Rzecznika Praw Pacjenta

EDIT: W dniu 13 listopada otrzymałyśmy odpowiedź od szpitala, która nie do końca nas satysfakcjonuje.

19.11.2020 r. – otrzymałyśmy odpowiedź od Rzecznika Praw Pacjenta, który wystąpił do krajowych konsultantów w celu uzyskania opinii w ponoszonej przez nas kwestii

25.11.2020 r – odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęciu postępowania wyjaśniającego

09.04.2021 r. – wysłałyśmy zapytanie do Rzecznika Praw Pacjenta o status interwencji


 

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.