Podaruj nam 1,5%

KRS0000639450 1,5%

Sprzeciw wobec wypowiedzi Wiceprezeski NRPiP

14 października 2023 r. na portalu Rynek Zdrowia ukazał się artykuł pt. “Wiceprezes NRPiP: nie produkujmy bezrobotnych położnych. Kształćmy na pielęgniarstwie”, w którym to Wiceprezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pani Anna Janik wypowiada słowa: “dojrzeliśmy już do tego momentu, by kształcić się jednoetapowo na kierunku pielęgniarstwa.”

Wyraziłyśmy swój sprzeciw wobec tak prosto i nielogicznie wysnutego pomysłu, bazującego na jednej danej demograficznej. Spadająca liczba urodzeń niejako równo się spadającej liczbie potrzebnych położnych. Pani Anna Janik nie wzięła pod uwagę faktu wydłużania się życia kobiet w Polsce, tego że położna jest specjalistką od zdrowia kobiet na wszystkich etapach ich życia. Dodatkowo, sama grupa zawodowa położnych również jest w dużej części w wieku przedemerytalnym i będą musiały być one ostatecznie zastąpione przez młodsze specjalistki.

W dniu 23 października 2023 r. wysłałyśmy nasz sprzeciw do Prezeski NRPiP z prośbą o odpowiedź.

W odpowiedzi z dnia 26 października 2023 r. możemy przeczytać, że:

  • NRPiP nie prowadzi działń mających na celu kształcenie położnych jednoetapowo na kierunku pielęgniarstwo,
  • do Rady docierają głosy zarówno położnych przepracowanych, jak i bez pracy, ale też takich które potrzebują rozwoju swoich kompetencji
  • konieczne jest wypracowanie nowej strategii rozwoju zawodu położnej na drodze dialogu i konsultacji.

Będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji.


nacięcie krocza, mamy prawa


Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe