Dołącz do Watahy Matecznika

Pisemna zgoda na interwencje medyczne – poród w szpitalu im. F. Raszei w Poznaniu

 Zgoda nie jest wiążąca! Mamy odpowiedź od Dyrekcji Szpitala

Zaniepokojone powtarzającymi się opowieściami płynącymi ze strony byłych pacjentek, o konieczności podpisywania przez rodzące kobiety pisemnej zgody na szereg interwencji medycznych już na izbie przyjęć w szpitalu im. Raszei, takich jak min.: zgoda na nacięcie krocza czy poród zabiegowy oraz o braku zgody na przyjęcie do szpitala w sytuacji negocjowania tychże – zwróciłyśmy się do dyrekcji szpitala z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Nacięcie krocza czy poród zabiegowy to poważne interwencje medyczne, które powinny być stosowane jedynie w medycznie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu ŚWIADOMEJ zgody kobiety rodzącej. Świadoma zgoda, czyli poprzedzona zrozumiałą, przystępną i wyczerpującą informacją na temat proponowanej interwencji (co szerzej reguluje Rozdział 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Naszym zdaniem, przedstawianie do podpisu takiego formularza jeszcze przed przyjęciem do szpitala, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, jaki będzie przebieg porodu, działa na niektóre kobiety stresująco i demotywująco. Po złożeniu podpisu części kobiet trudniej jest świadomie i asertywnie realizować swoją wizję porodu na oddziale porodowym, bo myślenie jest takie “skoro już raz się na coś zgodziłam, nie chcę być niekonsekwentna”.

Poniżej znajduje się skan niniejszego pisma:

Odpowiedź szpitala jest uspokajająca. Co prawda nie wyjaśniono nam, po co tak naprawdę szpital wymaga pisemnej zgody, skoro i tak nie jest ona wiążąca, niemniej z pisma płynie informacja, że pisemna zgoda w izbie przyjęć traktowana jest tylko jako wstępna, i że kobieta podczas swojego pobytu w szpitalu w każdej chwili może się z takiej zgody wycofać.

W swoim piśmie szpital szczegółowo wyjaśnia procedury przyjęcia rodzącej do szpitala, min. wspomina o kilku formularzach, które kobieta musi wypełnić. Niemniej sposób, w jaki kobieta wypełni dany formularz (wyrażając w nim zgodę bądź nie, lub nanosząc uwagi), nie ma wpływu na przyjęcie do szpitala.

Poniżej znajduje się odpowiedź szpitala, z zaznaczonymi przez nas najważniejszymi dla powyższej sprawy, fragmentami.

Pozostaje wierzyć, że praktyka potwierdza teorię, i że żadna z przyjmowanych do szpitala im. Raszei rodzących kobiet, nie poczuje, że działa pod presją odmowy przyjęcia jej do szpitala, jeśli nie wyrazi zgody na proponowane w szpitalnych formularzach interwencje medyczne.

Wszystkim rodzącym kobietom, niezależnie od wybranego szpitala, przypominamy, że każda interwencja medyczna, np. podanie oksytocyny, przebicie pęcherza płodowego czy badanie wewnętrzne, zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta, powinna być poprzedzona pytaniem o zgodę. Pamiętajcie, że ma być to zdanie pytające, a nie zdanie oznajmujące, informujące Was, co zaraz będzie robione.

Zachęcamy też do tego, byście pisały i zgłaszały – nam lub najlepiej bezpośrednio dyrekcjom szpitali – wszelkie sytuacje z izb przyjęć czy oddziałów porodowych, w których Wasze prawa zostały w jakiś sposób naruszone. Bo bez Waszej zdecydowanej reakcji, trudno o realne zmiany na lepsze.

Uwolnijmy poród!

 

Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe