Podaruj nam 1,5%

KRS0000639450 1,5%

Konieczność wykonania odpłatnego testu na koronawirusa – Szpital Powiatowy w Złotowie

Z dniem 22 stycznia 2021 r. zostały przywrócone porody rodzinne w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, pod warunkiem, iż osoba bliska wykona odpłatny test na obecność koronawirusa (koszt 150 zł).

Podjęłyśmy już kilka interwencji w podobnych sprawach, zwracając za każdym razem uwagę, iż konieczność posiadania przez osobę bliską wyniku testu:

  • nie znajduje uzasadnienia w najnowszych zaleceniach Krajowych Konsultantów z dnia 22 maja i zaleceniach Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 lipca 2020 r.;
  • stanowi barierą dla rodzin mniej zamożnych – jest to dyskryminacje ekonomiczna, wykluczenie tych rodzin z możliwości korzystania ze swoich praw;
  • daje pozór bezpieczeństwa, gdyż ekspozycja na koronawirusa może nieświadomie nastąpić w każdym momencie – podstawową powinno być więc powszechne stosowanie środków ochrony osobistej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia na pytanie o obowiązek posiadania testu u osoby towarzyszącej i jako odpowiedź można przeczytać odpowiedź: „Uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku badania na koronawirusa nie powinno mieć miejsca.”

Nasza ostatnia interwencja w podobnej sprawie zakończyła się wydaniem oficjalnego stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta, który uznał praktyki stosowane przez szpital za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

 

16 marca 2021 r. wysłałyśmy prośbę o interwencję do:

Poinformowałyśmy również sam szpital o podjętych działaniach.

 

16.03.2021 r. – Nasze pismo do Rzecznika Praw Pacjenta

 

16.03.2021 r. – Nasze pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

16.03.2021 r. – szybka odpowiedź szpitala – szpital zmienił zasady regulujące odbywanie porodów rodzinnych.

 

18.03.2021 r. – kolejne pismo od szpitala. Na naszą prośbę otrzymałyśmy jeszcze jedno pismo, w którym jasno napisano, iż szpital wstrzymuje się z rutynowym testowaniem osób bliskich! Test będzie wymagany jedynie w wyjątkowych sytuacjach na podstawie wywiadu epidemiologicznego. Osobami zwolnionymi z obowiązku posiadania testu są zawsze osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy. Dobrą wiadomością jest także to, że osobą bliską może być każda osoba wskazana przez rodzącą, także doula. Zmodyfikowane informacje na stronie internetowej szpitala.

 

22.03.2021 r. – odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta, podjęcie działań wyjaśniających

 

25.03.2021 r. – odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, uzyskanie wyjaśnień od szpitala, który do tego czasu zdążył zmienić zasady odbywania się porodów z osobą bliską

 

31.03.2021 r. – uzyskanie wyjaśnień przez Rzecznika Praw Pacjenta. Szpital poinformował go, że zdążył zmienić swoje zasady i test u osoby bliskiej co do zasady nie jest wymagany. 

Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe