Konieczność wykonania odpłatnego testu na koronawirusa – Szpital Powiatowy w Jarocinie

Z dniem 18 stycznia 2021 r. zostały przywrócone porody rodzinne w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie, pod warunkiem, iż osoba bliska wykona odpłatny test na obecność koronawirusa (koszt 100 zł).

Podjęłyśmy już kilka interwencji w podobnych sprawach, zwracając za każdym razem uwagę, iż konieczność posiadania przez osobę bliską wyniku testu:

  • nie znajduje uzasadnienia w najnowszych zaleceniach Krajowych Konsultantów z dnia 22 maja i zaleceniach Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 lipca 2020 r.;
  • stanowi barierą dla rodzin mniej zamożnych – jest to dyskryminacje ekonomiczna, wykluczenie tych rodzin z możliwości korzystania ze swoich praw;
  • daje pozór bezpieczeństwa, gdyż ekspozycja na koronawirusa może nieświadomie nastąpić w każdym momencie – podstawową powinno być więc powszechne stosowanie środków ochrony osobistej.

Nawet na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawia się pytanie dokładnie o obowiązek posiadania testu u osoby towarzyszącej i jako odpowiedź czytamy: „Uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku badania na koronawirusa nie powinno mieć miejsca.”

 

28 stycznia 2021 r. wysłałyśmy prośbę o interwencję do:

Poinformowałyśmy również sam szpital o podjętych działaniach.

 

28.01.2021 r. – Nasze pismo do Rzecznika Praw Pacjenta

 

28.01.2021 r. – Nasze pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

04.02.201 r. – Tematem zainteresowała się prasa

 

10.02.2021 r. – Interwencja Rzecznika Praw Pacjenta, który uznał praktyki szpitala za naruszenie zbiorowych praw pacjenta i wszczął postępowanie wyjaśniające

 

18.02.2021 r. – Szpital publikuje instrukcję postępowania w porodach rodzinnych, w której możemy przeczytać, że osoba bliska ma zapewniony test na obecność koronawirusa bezpłatnie

 

01.03.2021 r. – Rzecznik Praw Pacjenta potwierdza praktyki stosowane przez szpital jako naruszenie zbiorowych praw pacjenta

 

07.03.2022 r. – Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.


 

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.