Konieczność posiadania wyniku testu PCR u osoby towarzyszącej przy porodzie – GPSK przy ul. Polnej w Poznaniu

Do dnia 6 lipca 2020 r. porody rodzinne w Poznaniu możliwe były w Szpitalu Wojewódzkim (tzn. „Lutycka”) – bez konieczności posiadania testu u osoby bliskiej (brawo!) oraz w Szpitalu Św. Rodziny z koniecznością posiadania testu (nasza interwencja w tej sprawie). Z dniem 6 lipca porody rodzinne „przywrócił” największy szpital z oddziałem porodowym w mieście – szpital przy ul. Polnej z takimi obwarowaniami, które praktycznie uniemożliwiają obecność osób bliskich.

Podjęłyśmy więc kolejną interwencję – w Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu, zwracając uwagę na to, że konieczność posiadania przez osobę bliską wyniku testu PCR:

  • nie znajduje uzasadnienia w najnowszych zaleceniach Krajowych Konsultantów z dnia 22 maja;
  • stanowi istotną barierą dla rodzin mniej zamożnych – jest to dyskryminacje ekonomiczna, wykluczenie tych rodzin z możliwości korzystania ze swoich praw;
  • nosi znamiona nierównego traktowania, gdyż od pozostałych osób uczestniczących w porodzie nie wymaga się takiego testu;
  • daje pozór bezpieczeństwa, gdyż ekspozycja na koronawirusa może nieświadomie nastąpić w każdym momencie – podstawową powinno być więc powszechne stosowanie środków ochrony osobistej.

11 lipca 2020 r. wysłałyśmy prośbę o interwencję do:

Poinformowałyśmy również sam szpital o podjętych działaniach.

 

11.07.2020 r. – Nasze pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich

11.07.2020 r. – Nasze pismo do Rzecznika Praw Pacjenta

 

13.07.2020 r. – Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

15.07.2020 r. – Odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta

 

Konieczność posiadania płatnego testu przez osobę bliską została zniesiona. W kolejnych tygodniach pojawiły się oficjalne stanowiska Ministerstwa Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta, które wskazują, że udział w porodzie osoby towarzyszącej nie powinien być uzależniony od wyniku testu, a żądanie wykonania płatnego testu jest zbiorowym naruszaniem praw pacjenta.

 


 

 

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.