Dołącz do Watahy Matecznika

Mamy Prawa 2016

Projekt Mamy Prawa rozpoczął się w 2016 r. dzięki dotacji ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, także w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016.

Celem projektu jest podniesienie świadomości kobiet i ich partnerów w kwestii przysługujących im praw w okresie okołoporodowym.


W 2016 r. projekt zawierał następujące elementy:

WARSZTATY EDUKACYJNE

W okresie czerwiec-listopad 2016 r. odbyło się 30 spotkać – pięć cykli po 6 zajęć w każdym cyklu. Łącznie udział w nich wzięły 73 kobiety oraz 12 mężczyzn.

Jeden cykl warsztatowy składał się z następujących spotkań:

  1. Mamy prawa w ciąży – zagadnienia opieki lekarza/położnej w czasie ciąży, przysługujących badań bezpłatnych, elementy prawa pracy, planowane zmiany ustawodawstwa w zakresie opieki sprawowanej nad kobietą w ciąży.
  2. Mamy prawa w porodzie I – prawo do wiedzy – zagadnienia praw rodzącej jako kobiety oraz pacjentki na podstawie standardów opieki okołoporodowej, plan porodu.
  3. Mamy prawa w porodzie II – prawo do osoby towarzyszącej – dopuszczona prawem obecność osób towarzyszącej podczas porodu i pobytu w szpitalu, prawa osoby bliskiej i relacje z personelem medycznym, prawo do łagodzenia bólu porodowego.
  4. Mamy prawa w porodzie III – prawo do wyboru szpitala – omówienie stopnia przygotowania szpitali do spełniania wymogów stawianych przez prawo, proces prowadzenia porodu od pojawienia się na izbie przyjęć do pobytu na oddziale położniczym, opcja akceptowanego prawem porodu w warunkach domowych, realia opieki nad matką i dzieckiem na oddziale położniczym.
  5. Mamy prawa w połogu – zagadnienia urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego (także w przypadkach szczególnych – samotna matka, młoda matka ucząca się, własna działalność gospodarcza), becikowe, zwolnienia podatkowe, karta dużej rodziny, program 500+, udogodnienia dla mam wracających na rynek pracy.
  6. Mamy prawa w laktacji – aspekty prawne wsparcia laktacyjnego tuż po porodzie oraz w połogu, zagadnienie położnej środowiskowej oraz doradców/konsultantów laktacyjnych.

Warsztaty prowadzone były pomysłodawczynie projektu – Annę Furmaniuk i Alicję Nowaczyk oraz radczynię prawną – Ewę Sól.


KONFERENCJA

Odbyła się 7 lipca 2016 r. Do udziału zaprosiliśmy specjalistów i co najważniejsze praktyków z dziedziny prawa w okresie okołoporodowym:

  • Ewa Masełkowska – Międzynarodowy Konsultantka Laktacyjny
  • Alicja Nowaczyk – doula, współautorka projektu Mamy Prawa
  • Natalia Rajncz-Matusiewicz – położna
  • Ewa Sól – radczyni prawna

Uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji prelegentów, mogli zadawać pytania oraz podyskutować przy stolikach eksperckich, które dawały szansę na komfortową, bardziej intymną rozmowę.

W konferencji uczestniczyły 73 osoby, kobiety i mężczyźni z Poznania i okolic, przyszłe i obecne matki, położne, specjaliści z innych dziedzin.


ANKIETA INTERNETOWA WRAZ Z RAPORTEM

Jednym z celów projektu Mamy Prawa 2016 było zwiększenie ilości źródeł danych statystycznych z terenu aglomeracji poznańskiej dotyczących opinii kobiet i ich partnerów na temat porodu, realizowanej opieki na oddziałach i w szpitalach położniczych oraz ich wiedzy na temat praw w okresie okołoporodowym.

Badanie na ten temat zostało przeprowadzone w sierpniu 2016 r. Koordynacją i przeprowadzeniem badań oraz tworzeniem raportu zajęła się socjolog i zarazem współautorka projektu Anna Furmaniuk. Konsultantem badania była Karolina Piotrowska, Prezeska Fundacji Lepszy Poród.
Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe