Dołącz do Watahy Matecznika

Matecznik Wielkopolski

Od 1 maja 2024 r. do 31 sierpnia 2026 r. realizujemy projekt Matecznik Wielkopolski, skupiający się na wspieraniu kobiet i samych szpitali w województwie wielkopolskim.

Projekt finansowany jest ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na podstawie umowy nr 38/III/2024 z dnia 17 maja 2024 r. na łączną kwotę dofinansowania 291.375,00 zł.

Projekt realizowany jest na terenie województwa Wielkopolskiego.


Cele projektu:

  1. Wspieranie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w zakresie konsultacji i analizy zmian wprowadzanych do szpitalnych statutów.
  2. Budowanie forum debaty publicznej w obszarze opieki okołoporodowej poprzez spotkania mieszkanek Wielkopolski spodziewających się dziecka z położnymi.
  3. Mobilizowanie mieszkanek województwa wielkopolskiego do większej aktywności obywatelskiej w sytuacji naruszenia ich praw.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

1. Współpraca z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego w dwóch obszarach:

a) w zakresie konsultacji i analizy zmian wprowadzanych do szpitalnych statutów,

b) w zakresie współpracy samorządu z sektorem pozarządowym działającym w obszarze opieki okołoporodowej na przykładzie kontaktu skóra do skóry – stworzenie raportu na temat realizacji tego prawa w wielkopolskich szpitalach.

2. Analiza regulaminów organizacyjnych szpitali – pod kątem zapisów dotyczących prawa w okresie okołoporodowym.

3. Spotkania z położnymi – planujemy spotkania on-line z położnymi z bloków porodowych wielkopolskich porodówek. Aktualną listę zaplanowanych spotkań znajdziesz tutaj.

4. Webinaria edukacyjne – w tematyce prawa w okresie okołoporodowym. Szczegółowy opis zajęć wraz z harmonogramem znajdziesz tutaj.

5. Poradnictwa prawne – oferujemy bezpłatne konsultacje konsultacje prawne dla kobiet w okresie okołoporodowym z województwa wielkopolskiego. Po wypełnieniu kwestionariuszy, wysyłamy informację wraz z kontaktem do specjalistki.

6. Kampania informacyjna – upowszechniająca informację o wadze pisania skarg i zgłaszania naruszeń prawa.

7. Ulotki edukacyjne – planujemy aktualizację oraz dodruk ulotek o prawie w okresie okołoporodowym. Ulotki te dostępne są obecnie w wersji on-line.


REGULAMIN PROJEKTU

Każda osoba biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z jego Regulaminem.
Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe