Wniosek do Ministra Zdrowia – żeby godnie ronić i rodzić martwe dzieci

Zostałyśmy zaproszone przez Fundację Rodzić po Ludzku do prac nad wnioskiem o poprawę sytuacji kobiet roniących i rodzących martwe dzieci w Polsce. Łącznie w pracach udział wzięło 5 organizacji:

Efektem 3 miesięcznych działań było wystosowanie wniosku o podjęcie inicjatywy prawodawczej i działań nadzorczych związanych z opieką nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń, w którym zażądałyśmy:

  • równego prawa do świadczeń rodzicielskich i pogrzebowych – jesteśmy za likwidacją bezwzględnej przesłanki określania płci;
  • zatrzymania traumatyzacji kobiet tj. żądamy wprowadzenia zakazu umieszczania kobiet po poronieniu lub martwym urodzeniu w salach szpitalnych razem z kobietami w okresie ciąży bądź kobietami w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka;
  • obowiązkowych szkoleń dla personelu medycznego z zakresu komunikacji oraz przysługujących kobietom praw (cyklicznie co 3 lata);
  • skierowania przez Ministerstwo Zdrowia apelu do rektorów uczelni medycznych o zwiększenie liczby godzin wykładowych na wydziałach medycznych z zakresu postępowania z kobietami w sytuacjach szczególnych, odpowiedniej komunikacji i radzenia sobie ze stresem, jak również obciążeniem psychicznym oraz emocjonalnym personelu;
  • skierowania przez Ministerstwo Zdrowia do Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wniosku o wydanie standardów medycznych postępowania w sytuacjach szczególnych;
  • zagwarantowania pakietów poronnych dla kobiet dostępnych bezpłatnie w gabinetach ginekologicznych, u położnych POZ oraz we wszelkiego rodzaju placówkach leczniczych.

22.06.2023 r. – Wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej

W związku ze złożeniem powyższego wniosku oraz pisma z 21 czerwca 2023 r. dotyczącego podobnych kwestii, zostałyśmy zaproszone na spotkanie do Ministerstwa Zdrowia w sierpniu 2023 r.Wspieraj Matki razem z nami!

25zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
50zł

zapewnisz 1 kobiecie 30 minut konsultacji prawniczej

Wpłacam
150zł

podarujesz 1 kobiecie godzinną rozmowę z psycholożką

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe