Wezwanie do przywrócenia porodów rodzinnych – Oborniki, Śrem, Nowy Tomyśl

W Polsce w czasie epidemii Covid-19 w 2020 r. nigdy nie było arbitralnego zakazu porodów rodzinnych. Jest to cytat z zaleceń Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 lipca 2020 r. (na dzień 1 grudnia 2020 r. nie było nowszych zaleceń). Zalecenia te wskazują minimalne wymagania, jakie powinny być spełnione, by w placówkach mogły odbywać się porody z osobą bliską. Są to m.in:

  • wypełnienie przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej,
  • osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki,
  • rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,
  • osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie.

Takie same wytyczne znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta, który dodatkowo podkreśla, że nie powinno wymagać się od osoby bliskiej wyniku testu na obecność koronawirusa.

Stoimy na stanowisku, że w przypadku spełnienia powyższych kryterium, podmiot leczniczy jest obowiązany do umożliwienia porodu rodzinnego.

W związku z powyższym wezwałyśmy do zaprzestania naruszeń praw pacjenta i umożliwienia obecności osoby bliskiej podczas porodu trzy szpitale – z powiatów, w których działają Liderki Mamy Prawa. Przy interwencji korzystałyśmy ze wzoru pisma sporządzonego przez Fundację Rodzić po Ludzku.

 

28.11.2020 r. – pismo do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach

29.11.2020 r. – pismo do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu

29.11.2020 r. – pismo do Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

 

10.12.2020 r. – Szpital Powiatowy w Śremie wznawia porody rodzinne, z płatnym testem na obecność koronawirusa u osoby bliskiej

01.03.2021 r. – SP ZOZ w Nowym Tomyślu wznawia porody rodzinneKontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.