Dołącz do Watahy Matecznika

Koalicja “Dla dobrej opieki w połogu”

Na górze napis Koalicja dla dobrej opieki w połogu. Niżej zdjęcie 4 kobiet w różnym wieku z wyciągniętymi do góry dłońmi.

W ramach koalicji odbyły się 3 spotkania on-line.


28 października 2022 r. I spotkanie koalicji “Oczami położnych”

Prelegentkami spotkania były położne: Panie Ewa Janiuk oraz Kamila Ciastek-Majtyka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Środowiskowych. Obecne były także przedstawicielki następujących organizacji pozarządowych:

 1. Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego
 2. Fundacja Małyssak
 3. Fundacja Mlekiem Mamy
 4. Stowarzyszenie Małyssak
 5. Fundacja Rodzić po Ludzku
 6. Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Łącznie, na spotkaniu było 23 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, położnych, konsultantek laktacyjnych oraz doul.

Wstępne wnioski i zdiagnozowane trudności:

 1. Bardzo niska wycena usług świadczonych przez położne uniemożliwia godny zarobek większości położnym i zmusza je do pracy w kilku miejscach.
 2. Brak osobnej wyceny niektórych usług, np. wizyta receptowa, porady w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, wizyta laktacyjna.
 3. Niekierowanie kobiet w ciąży do położnych POZ celem rozpoczęcia edukacji przedporodowej przez lekarzy prowadzących ciążę.
 4. Konieczność uzyskiwania podpisu pacjentek w czasie każdej wizyty, w odróżnieniu od pracy lekarzy POZ (nie ma takiego obowiązku).
 5. Problem „przepisywania” się pacjentek do innych położnych i nieuzyskiwanie wynagrodzenia za odbyte wizyty.
 6. Utrudnione prowadzenie ciąży przez położne POZ przez niską wycenę.
 7.  Planowane zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej są przyjmowane przez środowisko położnych z niepokojem i obawą przed utratą samodzielności pracy.

18 grudnia 2022 r. II spotkanie koalicji “Oczami kobiet”

Na spotkania zaprosiłyśmy przedstawicielki organizacji wspierających rodziców po stracie, rodziców wcześniaków oraz innych rodziców w sytuacjach szczególnych:

 1. Joanna Pietrusiewicz – Prezeska Zarządu Fundacji Rodzić po Ludzku
 2. Urszula Zimoląg – Opiekunka beneficjentów w Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom
 3. Agata Iwanow – Wiceprezeska Zarządu Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego
 4. Katarzyna Kołodziejczyk – Prezeska Stowarzyszenia Małyssak
 5. Olga Vitoš – Ruch społeczny Tulimy Mamy

Poprosiłyśmy każdą prelegentkę o odpowiedź na dwa pytania:

 1. Jakie są potrzeby i oczekiwania kobiet w trudnych sytuacjach położniczych (poronienie, strata, dziecko przedwcześnie urodzone) co do opieki świadczonej przez położną POZ?
 2. Jak, według Pani wiedzy i doświadczenia, te oczekiwania i potrzeby są zapewniane przez obecne zapisy prawne?

Łącznie na spotkaniu obecnych było 30 uczestniczek.


31 stycznia 2023 r. III spotkanie koalicji “Oczami aktywistek”

Na spotkanie zaprosiłyśmy przedstawicielkę Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich. Głos zajęły:

 1. Marzanna Bieńkowska – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, która przedstawiła zgłoszenia trafiające do Biura RPP a dotyczące opieki okołoporodowej.
 2. Ewa Janiuk – położna POZ. Przedstawiła inicjatywy podejmowane przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
 3. Agnieszka Brześcińska, Kamila Ciastek-Majtyka, Marika Kaczmarek – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych. Pani opowiadały o swoich działaniach w sprawie poprawy warunków pracy położnych POZ.
 4. Anna Duniewicz – Inicjatywa „Nasz Rzecznik” oraz Anna Tomaszewska z Akcja Demokracja. Panie po wysłuchaniu poprzedniczek zaproponowały możliwe działania, m.in. petycja, wniosek, zaangażowanie mediów, patronaty. Opowiadały, które działania mają jaką skalę i jak się do nich przygotować.

Łącznie na spotkaniu obecnych było 20 uczestniczek.


Rezultatem spotkań koalicji było wyłonienie grupy roboczej w składzie:

 1. Kamila Ciastek-Majtyka – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
 2. Katarzyna Dyńska-Kukulska – Fundacja MatkoweLove Wsparcie Wcześniaka
 3. Agata Iwanow – Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego
 4. Ewa Janiuk – położna
 5. Joanna Pietrusiewicz – Fundacja Rodzić po Ludzku

Grupa pracowała od stycznia do czerwca 2023 r. nad kształtem wniosku o podjęcie inicjatywy prawodawczej i działań nadzorczych związanych z opieką nad kobietami w szczególnych sytuacjach położniczych skierowanego do Ministra Zdrowia. Wniosek ten został złożony osobiście do biura podawczego Ministerstwa w dniu 21 czerwca 2023 r.

Jego pełną treść znajdziesz tutaj.Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe