Mamy Położne

Od 1 listopada 2022 r. do 30 października 2023 r. realizujemy kolejny projekt, w którym podejmuje działania wspierające położne podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Projekt finansowany jest ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.

Niniejszym projektem chcemy uświadomić społeczeństwu, że w Polsce Mamy Położne środowiskowe – ekspertki od holistycznej opieki nad kobietą. Chcemy, by kobiety wiedziały, że mogą korzystać z ich wiedzy, doświadczenia i wsparcia w różnych sytuacjach zdrowotnych, w ciągu całego swojego życia.
Chcemy też zapewnić młodym rodzicom systematyczne i bezpłatne okołoporodowe poradnictwa psychologiczne i prawne dostosowane do potrzeb kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci.

Cele projektu:

  1. Zwiększenie świadomości kobiet o zadaniach położnej POZ w obszarze poradnictwa prozdrowotnego.
  2. Zbudowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy położnymi podstawowej opieki zdrowotnej z Wielkopolski.
  3. Zwiększenie oferty poradnictwa psychologicznego i prawnego dostosowanego do potrzeb kobiet w ciąży, młodych matek i ojców.

DZIAŁANIA

W ramach projektu zaplanowałyśmy:

  1. Przeprowadzenie kampanii społecznej upowszechniającej informacje o zadaniach położnych POZ.
  2. Publikację artykułów sponsorowanych na ogólnopolskich portalach związanych z tematyką ciąży i rodzicielstwa.
  3. Stworzenie ulotek informacyjnych.
  4. Organizacja cyklu spotkań położnych środowiskowych z województwa wielkopolskiego w formie spotkań stacjonarnych oraz webinariów. Cykl zakończy się stworzeniem kompleksowego materiału szkoleniowego dla położnych POZ.
  5. Zapewnienie potrzebującym rodzicom z województwa wielkopolskiego dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego związanego z tematami okołoporodowymi i początkami rodzicielstwa. O metodach zgłaszania się i formach konsultacji przeczytasz tutaj –> wsparcie prawne oraz wsparcie psychologiczne.

SKĄD POMYSŁ NA PROJEKT?

Pomysł zrodził się z zauważonych podczas pracy z kobietami problemów:

1. Ograniczona wiedza społeczeństwa o zadaniach położnej środowiskowo-rodzinnej – na podstawie rozmów z kobietami, jak i samymi położnymi widzimy, że kobiety korzystają ze wsparcia położnej POZ w bardzo ograniczonym zakresie (ciąża i połóg), pomimo tego, że położna może być wsparciem także dla dorastającej dziewczyny, jak i seniorki.
2. Brak sieci współpracy i wymiany doświadczeń między położnymi środowiskowo-rodzinnymi w zakresie okołoporodowej pomocy psychologicznej. Nasze rozmowy z położnymi wskazywały na potrzebę wymiany doświadczeń między sobą i potrzebę doszkolenia się w kwestii wsparcia psychologicznego dla kobiet.
3. Ograniczona oferta okołoporodowego poradnictwa psychologicznego i prawnego dostosowana do potrzeb kobiet w ciąży, młodych matek i ojców.


REGULAMIN PROJEKTU

Każda osoba biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z jego Regulaminem.Wspieraj Matki razem z nami!

25zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
50zł

zapewnisz 1 kobiecie 30 minut konsultacji prawniczej

Wpłacam
150zł

podarujesz 1 kobiecie godzinną rozmowę z psycholożką

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe