Dołącz do Watahy Matecznika

Mamy Położne

Od 1 listopada 2022 r. do 30 października 2023 r. realizowałyśmy projekt, w którym podejmuje działania wspierające położne podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Projekt finansowany był ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.

Niniejszym projektem chciałyśmy uświadomić społeczeństwu, że w Polsce Mamy Położne środowiskowe – ekspertki od holistycznej opieki nad kobietą. Chcemy, by kobiety wiedziały, że mogą korzystać z ich wiedzy, doświadczenia i wsparcia w różnych sytuacjach zdrowotnych, w ciągu całego swojego życia.

Cele projektu:

  1. Zwiększenie świadomości kobiet o zadaniach położnej POZ w obszarze poradnictwa.
  2. Zbudowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy położnymi podstawowej opieki zdrowotnej z Wielkopolski.
  3. Zwiększenie oferty poradnictwa psychologicznego i prawnego dostosowanego do potrzeb kobiet w ciąży, młodych matek i ojców.

Działania w projekcie:

1. KAMPANIA SPOŁECZNA

Dzięki stworzonemu przez nas spotowi informacyjnemu oraz innym działaniom projektowym, szerzyłyśmy wiedzę o zadaniach i wsparciu, jakiego udzielają położne środowiskowe.


2. ARTYKUŁY EKSPERCKIE

W ramach projektu ukazały się 2 artykuły informacyjne:

1. Położna – związek na całe życie

W tej publikacji przedstawiamy zadania położnej POZ, która może być wsparciem dla kobiety na każdym etapie życia. Do położnej zapisać można już małe dziewczynki. Położna jako ekspertka od zdrowia kobiecego może pomóc dorastającej kobiecie, pacjentce w ciąży lub połogu, kobiecie po operacjach ginekologicznych lub w czasie menopauzy.

Artykuł możesz przeczytać na naszej stronie. Ukazał się on także na portalach:

2. Położna podczas ciąży i porodu

Większość kobiet właśnie w ciąży dowiaduje się, że ktoś taki jak położna POZ istnieje. Z artykułu dowiecie się, jak wybrać położną i na co uważać przy wyborze, z jakiego zakresu usług możecie korzystać zarówno w ciąży, jak i podczas połogu.

Artykuł możesz przeczytać na naszej stronie. Ukazał się on także na portalu eDziecko.


3. ULOTKI INFORMACYJNE

Autorki projektu opracowały 2 ulotki informacyjne o pracy położnej środowiskowej. Korzystając ze środków własnych, ulotki zostały wydrukowane w liczbie 4.000 sztuk każda oraz rozdystrybuowane wśród położnych, doul i innych ekspertek.

Zostały one także przetłumaczone na język ukraiński i rosyjski – znajdziecie je tutaj.

Z ulotki “Mamy Prawa do opieki położnej rodzinnej” dowiesz się, jakie wsparcie oferuje położna kobiecie na każdym etapie życia – od niemowlęcia po dojrzałą kobietę. Położna podstawowej opieki zdrowotnej jest ekspertką od zdrowia kobiety i samodzielną specjalistką.

Więcej informacji zawartych jest w artykule opublikowanym na naszej stronie internetowej.

Ulotka “Mamy Prawa do opieki położnej w czasie ciąży i połogu” przedstawia dokładnie, na co mogą liczyć kobiety w okresie okołoporodowym. Położna nie tylko przychodzi na wizyty patronażowe, ale także przeprowadza edukację przedporodową oraz może prowadzić fizjologiczne ciąże.

Więcej na ten temat przeczytacie w artykule na naszej stronie.


4. CYKL SPOTKAŃ DLA POŁOŻNYCH POZ

Zorganizowałyśmy cykl spotkań dla 34 położnych środowiskowych z województwa wielkopolskiego w formie warsztatów stacjonarnych oraz webinariów. Cykl zakończył się stworzeniem:

PROGRAM

Cykl szkoleniowy składa się z 6 autorskich spotkań:

  1. 22 kwietnia 2023 r. sobota – spotkanie stacjonarne w Poznaniu. Zawiązanie grupy oraz procesu grupowego, poznanie się. Burza mózgów dotycząca możliwych trudności napotykanych przez pacjentki, case study.
  2. 11 maja 2023 r. czwartek – webinarium “Strata w okresie okołoporodowym” – towarzyszenie i opieka położnej w sytuacji straty ciąży oraz w pracy z pacjentką z obciążonym wywiadem położniczym.
  3. 25 maja 2023 r. czwartek – webinarium „Trudne emocje w okresie ciąży” – lęk, smutek, złość, tęsknota, strata. Ambiwalencja w okresie ciąży. Jak kultura wpływa na doświadczenie kobiety w okresie okołoporodowym.
  4. 15 czerwca 2023 r. czwartek – webinarium „Zaburzenia nastroju” – zaburzenia depresyjne, lękowe, psychoza, zaburzenia po stresie traumatycznym, także w okresie okołoporodowym.
  5. 7 września 2023 r. czwartek – webinarium „Powikłania w ciąży, a przeżycia kobiety” – zagrożenie porodem przedwczesnym, poród przedwczesny, rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka w życiu płodowym.
  6. 23 września 2023 r. sobota – spotkanie stacjonarne w Poznaniu – zakończenie procesu, nawiązanie relacji wsparcia i zaplanowanie działań oddolnych na dalszą pracę, domknięcie procesu nauki, podsumowanie zdobytej wiedzy i doświadczeń. Podjęcie tematu radzenie sobie ze stresem, samoregulacji i treningu dbania o siebie.

PROWADZĄCE

Anna Stolaś – psycholożka, położna, wieloletnia pracowniczka Położniczo Ginekologicznego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, nauczycielka akademicka (UMA, UAM), twórczyni procesów szkoleniowych przedstawicieli zawodów medycznych, autorka bloga o psychologicznej opiece okołoporodowej.

Maria Hornowska Stoch – psycholożka, nauczycielka akademicka (UJ), twórczyni procesów szkoleniowych dla profesjonalistów oraz dla rodzin.


5. PORADNICTWO PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

Podczas projektu nasz zespół psycholożek oraz adwokatek udzielił 190 godzin konsultacji 70. kobietom w okresie okołoporodowym.

Kobiety zgłaszały się do nas za pomocą formularza, a same spotkania z ekspertkami przebiegały stacjonarnie, przy pomocy Skype’a lub innych komunikatorów.


SKĄD POMYSŁ NA PROJEKT?

Pomysł zrodził się z zauważonych podczas pracy z kobietami problemów:

1. Ograniczona wiedza społeczeństwa o zadaniach położnej POZ – na podstawie rozmów z kobietami, jak i samymi położnymi widzimy, że kobiety korzystają ze wsparcia położnej POZ w bardzo ograniczonym zakresie (ciąża i połóg), pomimo tego, że położna może być wsparciem także dla dorastającej dziewczyny, jak i seniorki.
2. Brak sieci współpracy i wymiany doświadczeń między położnymi w zakresie okołoporodowej pomocy psychologicznej. Nasze rozmowy z położnymi wskazywały na potrzebę wymiany doświadczeń między sobą i potrzebę doszkolenia się w kwestii wsparcia psychologicznego dla kobiet.
3. Ograniczona oferta okołoporodowego poradnictwa psychologicznego i prawnego dostosowana do potrzeb kobiet w ciąży, młodych matek i ojców.


REGULAMIN PROJEKTU

Każda osoba biorąca udział w projekcie zobowiązana była do zapoznania się z jego Regulaminem.
Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe