Dołącz do Watahy Matecznika

Odwiedziny noworodków w szpitalu GPSK UM przy ul. Polnej w Poznaniu

Na początku 2023 r. otrzymałyśmy kilka niepokojących sygnałów dotyczących odwiedzania noworodków hospitalizowanych w szpitalu przy ul. Polnej w Poznaniu. Obawy dotyczyły niewpuszczania do dzieci ich ojców, jeśli rodzice nie pozostawali w związku małżeńskim oraz nie zdążyli dokonać formalności uznania ojcostwa przed porodem.

Potwierdzeniem tych obaw była informacja umieszczona na stronie internetowej szpitala – Szczegółowe zasady odwiedzin na oddziale Neonatologicznym I, obowiązujące od 08.02.2023 r. (zaznaczenia – Fundacja Matecznik).

Ograniczenie w odwiedzinach jedynie do rodziców lub opiekunów prawnych, z wyraźnym wskazaniem że partner (nie-mąż) musi mieć uznanie ojcostwa – jest bezprawne. Do obecności przy dziecku, do realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (*) jest uprawniona każda osoba bliska dla dziecka. Taką osobę wskazują rodzice, więc matka dziecka może wskazać swojego partnera, nawet jeśli nie zdążyli zjawić się w USC, by oficjalnie uznać ojcostwo. Matka noworodka może nawet wskazać inną osobę, np. swoją mamę lub siostrę, by one odwiedzały i były w szpitalu przy dziecku.

Zaniepokojone sprawą w dniu 13 lutego 2023 r. skontaktowałyśmy się z Rzeczniczką Prasową szpitala, która po konsultacji z działem prawnym, rozwiała nasze obawy. Otrzymałyśmy odpowiedź, która potwierdza prawo matki do wskazania innych bliskich osób do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przy noworodku:

“szanujemy literę prawa, respektujemy możliwość wskazania przez rodzica
osoby do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Zapewniamy, że każdy
przypadek analizujemy indywidualnie, w szczególności kiedy opieramy
się tylko i wyłącznie na wskazaniu do opieki (bez udokumentowania)
jednego z rodziców i staramy się postąpić zgodnie z dobrem naszych
Pacjentów oraz z uwagi na charakter oddziału.

Ostrożność taką  wprowadziliśmy po sytuacjach, kiedy to wskazane osoby
przez opiekuna prawnego dziecka zachowywały się podczas wizyt w sposób
niedopuszczalny, wpływając na komfort i spokój odwiedzin innych
pacjentów, a także bezpieczeństwo personelu medycznego.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, deklarujemy, że będziemy szanować
prawo rodzica do wskazania osoby do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej,
mając na uwadze przede wszystkim dobro małych Pacjentów, ale także
chcemy zapewnić  komfort wizyt pozostałym odwiedzającym i
bezpieczeństwo personelu na oddziałach neonatologicznych w naszym
Szpitalu.”

Powyższa odpowiedź jasno wskazuje, że na kontakt z dzieckiem mogą liczyć także ojcowie, bez oficjalnego uznania ojcostwa. Oczywiście, zrozumiałym jest chęć szpitala do zmniejszania liczby osób przebywających na oddziałach neonatologicznych, ale czas spędzony z rodzicami – jako najbliższymi dla noworodka – nie powinien być ograniczany.

23 marca 2023 r. – monitorowałyśmy na bieżąco stronę internetową szpitala, gdyż przez długi czas były na niej umieszczone „stare” zasady odwiedzin, niezgodne z prawem. W dniu 21 marca zasady zostały zaktualizowane, usunięto zapis, iż w przypadku związków niemałżeńskich wymagane jest uznanie ojcostwa lub decyzja sądu! Aktualnie zasady odwiedzin znajdziecie tutaj.


(*) Dodatkowa opieka pielęgnacyjna to prawo każdego pacjenta zapisane w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest ona definiowana jako każda opieka niemedyczna, czyli pomoc w karmieniu, przebieraniu, przewijaniu, korzystaniu z toalety, wsparciu emocjonalnym. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule.

Natomiast dokładniejsze informacje na temat prawa do kontaktu z hospitalizowanym dzieckiem znajdziecie w innym artykule naszego autorstwa.


Projekt mamy głos matecznik


Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe