Prośba o wyjaśnienie procedur przy porodzie kobiety zakażonej lub z podejrzeniem zakażenia COVID-19 – GPSK UM przy ul. Polnej w Poznaniu

W czasie epidemii koronawirusa w województwie wielkopolskim wyznaczono szpital dedykowany kobietom ciężarnym i rodzącym, które są zakażone lub podejrzane o zakażenie koronawirusem – jest to Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej w Poznaniu.

Dochodziły do nas informacje, że w przypadku, gdy kobieta rodząca:

  • jest zakażona koronawirusem,
  • znajduje się pod nadzorem edpidemiologicznym,
  • przebywa na kwarantannie,
  • jest z innego powodu podejrzana o zakażenie,

jej ciąża zawsze jest rozwiązywana poprzez cięcie cesarskie, a do czasu otrzymania wyniku na obecność wirusa, dziecko jest izolowane od matki!

24 kwietnia 2020 r. poprosiłyśmy szpital o wyjaśnienie procedur postępowania z takimi kobietami.

12 maja otrzymałyśmy odpowiedź, a w niej:

  • zapewnienie, że każda sytuacja jest traktowana indywidualnie,
  • kilkukrotne pokreślenie, że nie jest wykluczony poród siłami natury,
  • przytoczenie kilku akapitów z zaleceń Krajowego Konsultanta w dziedzinie położnictwa i ginekologii, które wyliczają ryzyka dla personelu medycznego związane z porodem siłami natury, co naszym zdaniem nie jest spójne z zapewnieniem o możliwości porodu naturalnego,
  • informacja, że po porodzie zawsze następuje rozdzielenie matki i dziecka do czasu otrzymania ujemnego wyniku na obecność wirusa lub do chwili zakończenia możliwości transmisji infekcji (w przypadku zakażenia).

W odpowiedz pominięto inne zalecenia tego samego Krajowego Konsultanta, w których czytamy, że
„Zakażenie nie jest przeciwwskazaniem do porodu drogami natury (…). Należy pamiętać, że poród siłami natury stanowi mniejszy uraz dla pacjentki niż cięcie cesarskie. Decyzja dotycząca metody porodu powinna być indywidualizowana zgodnie z wiedzą medyczną.” (*)

Rozdzielanie matki i dziecka jest niestety zgodne z polskimi wytycznymi, które kłócą się z rekomendacjami np. WHO, które m.in. wskazują na duże korzyści z karmienia piersią nawet przez zakażone matki przy zachowaniu środków ostrożności. (**)

Sugerujemy, by kobieta znajdująca się w grupie ryzyka jak najszybciej skontaktowała się z odpowiednim szpitalem, by ustalić plan opieki okołoporodowej.

(*)    https://www.rodzicpoludzku.pl/…/rekomendacje_konsultantow-z…
(**)  http://covid.fpkp.pl/…/…/04/covid-a-opieka-okoloporodowa.pdf

 

Pismo do szpitala oraz jego odpowiedź

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.