Interwencja – maseczki przy porodzie w Szpitalu Miejskim im. Raszei w Poznaniu

W lutym 2021 r., w momencie, gdy:

  • każda rodząca kobieta wypełnia ankietę epidemiologiczną, a w razie podejrzenia jest testowana na obecność koronawirusa,
  • personel medyczny jest zabezpieczony środkami ochrony osobistej,
  • większość personelu medycznego jest zaszczepiona przeciwko COVID-19,

Szpital Miejski im. Raszei wymaga, by kobieta rodząca przy porodzie na sali porodowej przebywała w maseczce!

Uważamy ten nakaz za niemający uzasadnienia, a wręcz okrutny dla kobiet. Oddech jest kluczowy w porodzie, ograniczanie go może powodować minimum dyskomfort, a także duży stres, a nawet powikłania.

Wysłałyśmy pismo do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o pilną interwencję i poinformowałyśmy szpital o naszych działaniach.

 

25.02.2021 r. – nasze pismo do Rzecznika Praw Pacjenta

 

26.02.2021 r. – odpowiedź szpitala. W błyskawicznej odpowiedzi szpitala możemy przeczytać, że „rodząca ma dowolność w sprawie zakładania lub zdejmowania maseczki podczas porodu.„!  W notatce służbowej dołączonej do pisma dodano, że:

  • nie ma badań naukowych, które wskazywałyby na szkodliwość noszenia maseczek przy porodzie,
  • kobiety, które zdają sobie sprawę z zagrożenia, poważnej sytuacji i pojawiających się nowych mutacji wirusa, będą mogły nakładać maski.

Trudno nam skomentować powyższe zdania. Czy kobiety, które nie chcą nosić maseczki nie zdają sobie sprawę z zagrożenia i są mniej odpowiedzialne? Pozostawimy to bez komentarza, ciesząc się, że mamy na piśmie oficjalne stanowisko placówki.

 

Na taki szybki obrót spraw wpływ miało także zainteresowanie tym tematem mediów – m.in. Radia Eska, temat opisały także:

 

01.03.2021 r. – pismo od Rzecznika Praw Pacjenta o wszczęciu podstępowania wyjaśniającego

  

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.