Dołącz do Watahy Matecznika

Czy nastolatek może być osobą bliską dla pacjenta?

Opublikowano: 7 lipca 2024

Czy nasze nastoletnie dziecko może być towarzyszem w szpitalu?

Czy może otrzymywać informacje o naszym stanie zdrowia?

Wiemy, że Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta chroni przede wszystkim samych pacjentów. To oni mają prawo a nie obowiązek do przebywania z osobami bliskimi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Mogą także wyznaczyć konkretne osoby do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia – nie musi być to członek rodziny.

Nigdzie jednak nie znalazłyśmy wymagań co do wieku dla osoby bliskiej. Dlatego też zwróciłyśmy się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o interpretację przepisów prawa dotyczącą tej kwestii.

Otrzymałyśmy odpowiedź z Departamentu Dialogu Społecznego, w której szczegółowo przeanalizowano pytania postawione przez nas.

UPOWAŻNIENIE OSOBY MAŁOLETNIEJ DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA

Prawo nie określa, w jakim wieku może być osoba, którą pacjent upoważnia do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia.

To pacjent sam decyduje o zakresie uprawnień osób bliskich. Przepisy prawne chronią i zabezpieczają przede wszystkim interesy pacjenta. W odpowiedzi nie napisano jasno, że pacjenci mają możliwość upoważniania także małoletnich bliskich do uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia. Jednak, w naszym rozumieniu przepisów prawa oraz samej odpowiedzi, jeśli pacjent wyrazi taką wolę – powinna być ona uszanowana.

OSOBY MAŁOLETNIE JAKO OSOBY TOWARZYSZĄCE PACJENTOM

Prawo nie określa, w jakim wieku powinna być osoba bliska, którą wskazuje pacjent do towarzyszenia sobie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Osoba sprawująca opiekę medyczną nad pacjentem ma prawo do odmowy obecności osoby bliskiej jedynie w dwóch przypadkach zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta).

Zasadnym jednak wydaje się przyjęcie założenia, że osoba sprawująca opiekę powinna dokonać oceny stopnia dojrzałości psychicznej i emocjonalnej małoletniej osoby bliskiej – wynika to z przepisów innych aktów prawnych, które szczególną troską otaczają właśnie dzieci. Są to m.in.:

Kodeks cywilny, w którym określono granicę 13 lat jaką taką, od której małoletni ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, także w zakresie składania oświadczeń woli. Jest to o tyle istotne, gdyż taka osoba musi mieć zdolność do świadomego wyrażenia zgody.

✅ W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazano natomiast, że dziecko do osiągnięcia pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską, która powinna być wykonywana w jego jak najlepszym interesie. Rodzic powinien chronić dziecko i nie doprowadzać do sytuacji, w której to małoletni przyjmuje rolę opiekuna w stosunku do niego.

W naszym rozumieniu powyższego wskazywanie osoby małoletniej jako osoby bliskiej nie jest zabronione. Należy jednak wziąć pod uwagę dobro samego dziecka i jego dojrzałość. Każda taka sytuacja powinna być oceniana przez personel medyczny indywidualnie.Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe