Konieczność posiadania wyniku testu PCR u osoby towarzyszącej przy porodzie – Szpital Świętej Rodziny w Poznaniu

Kolejny szpital przywraca porody rodzinne z takimi obwarowaniami, które praktycznie uniemożliwiają obecność osób bliskich.

Podjęłyśmy więc kolejną interwencję – w Szpitalu Świętej Rodziny w Poznaniu, zwracając uwagę na to, że konieczność posiadania przez osobę bliską wyniku testu PCR:

  • nie znajduje uzasadnienia w najnowszych zaleceniach Krajowych Konsultantów z dnia 22 maja;
  • stanowi istotną barierą dla rodzin mniej zamożnych – jest to dyskryminacje ekonomiczna, wykluczenie tych rodzin z możliwości korzystania ze swoich praw;
  • nosi znamiona nierównego traktowania, gdyż od pozostałych osób uczestniczących w porodzie nie wymaga się takiego testu;
  • daje pozór bezpieczeństwa, gdyż ekspozycja na koronawirusa może nieświadomie nastąpić w każdym momencie – podstawową powinno być więc powszechne stosowanie środków ochrony osobistej.

16 czerwca 2020 r. wysłałyśmy prośbę o interwencję do:

Poinformowałyśmy również sam szpital o podjętych działaniach.

 

16.06.2020 r. – Nasze pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich  oraz analogiczne do Rzecznika Praw Pacjenta

 

15.07.2020 r. – odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta

 

15.07.2020 r. – Szpital odchodzi od obowiązku posiadania testu PCR u osoby towarzyszącej!!!

 

01.12.2020 r. – odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich – uzyskanie wyjaśnień szpitala, Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ

 

W kolejnych tygodniach pojawiły się oficjalne stanowiska Ministerstwa Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta, które wskazują, że udział w porodzie osoby towarzyszącej nie powinien być uzależniony od wyniku testu, a żądanie wykonania płatnego testu jest zbiorowym naruszaniem praw pacjenta.

 


 

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.