Konieczność posiadania wyniku testu PCR u osoby towarzyszącej przy porodzie – Szpital Świętej Rodziny w Poznaniu

Kolejny szpital przywraca porody rodzinne z takimi obwarowaniami, które praktycznie uniemożliwiają obecność osób bliskich.

Podjęłyśmy więc kolejną interwencję – w Szpitalu Świętej Rodziny w Poznaniu, zwracając uwagę na to, że konieczność posiadania przez osobę bliską wyniku testu PCR:

  • nie znajduje uzasadnienia w najnowszych zaleceniach Krajowych Konsultantów z dnia 22 maja;
  • stanowi istotną barierą dla rodzin mniej zamożnych – jest to dyskryminacje ekonomiczna, wykluczenie tych rodzin z możliwości korzystania ze swoich praw;
  • nosi znamiona nierównego traktowania, gdyż od pozostałych osób uczestniczących w porodzie nie wymaga się takiego testu;
  • daje pozór bezpieczeństwa, gdyż ekspozycja na koronawirusa może nieświadomie nastąpić w każdym momencie – podstawową powinno być więc powszechne stosowanie środków ochrony osobistej.

16 czerwca 2020 r. wysłałyśmy prośbę o interwencję do:

Poinformowałyśmy również sam szpital o podjętych działaniach.

 

16.06.2020 r. – Nasze pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z załącznikiem

 

 

 

 

 

 

 

 

15.07.2020 r. – odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta

 

15.07.2020 r. – Szpital odchodzi od obowiązku posiadania testu PCR u osoby towarzyszącej!!!


 

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.