Podaruj nam 1,5%

KRS0000639450 1,5%

21.11.2022 r. – uwagi do projektu rozporządzenie MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji

7 listopada 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Zmiana jest niewielka, choć istotna. Wprowadza nową specjalizację – psychoterapię, która dostępna ma być dla osób po skończonych studiach: lekarskich, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii i resocjalizacji.

W naszej opinii zabrakło tam położnych.

W dniu 21 listopada 2022 r. wysłałyśmy maila z naszą uwagą, którą uzasadniłyśmy następująco:

“W naszej opinii do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapia powinny móc przystępować także osoby po skończonych studiach z położnictwa.

Położne często co dzień spotykają się z trudnymi lub wręcz ciężkimi sytuacjami u kobiet i rodziców, m.in.:

  • w ciążach zagrożonych,
  • po stratach dziecka,
  • w poronieniach,
  • w trudnych lub traumatycznych porodach,
  • przy porodach wcześniaków i dzieci bardzo ciężko, terminalnie chorych,
  • w opiece nad pacjentkami leczonymi na niepłodność,
  • w opiece nad pacjentki onkologicznymi,
  • w opiece nad pacjentkami z depresją lub zespołem stresu pourazowego.

Wszystkie wymienione wyżej sytuacje stanowią potencjalne ryzyko zaburzeń psychicznych u pacjentek, począwszy od trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji po stany depresyjne lub PTSD.

Ponad 20% pracujących położnych to położne POZ, które mają bezpośredni, często indywidualny kontakt z pacjentkami, niekiedy przez wiele lat. W takiej relacji bardzo przydatna byłaby wiedza dotycząca rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych, diagnozowania potrzeb terapeutycznych, monitorowania postępów procesie terapii. Tym bardziej, iż według Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej, położna jest jedną z osób sprawujących opiekę, która w trakcie ciąży i po porodzie zobligowana jest do wykonania oceny ryzyka i nasilenia objawów depresji u kobiety (rozdz. II i rozdz. XIV punkt 2, podpunkt 6).

Biorąc pod uwagę specyfikę zawodu położnej/położnego, wnioskujemy o dodanie położnych do wykazu osób mogących przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapia.”


W wyniku konsultacji, których podsumowanie opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji 20 czerwca 2023 r., rozszerzono listę kierunków studiów uprawniających do szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii. Została w niej także uwzględniona grupa zawodowa położnych. 

Cieszymy się, że nasza sugestia zmiany została zaakceptowana.


Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe