Dołącz do Watahy Matecznika

O prawach w opiece okołoporodowej w Pałacu Prezydenckim

Opublikowano: 7 czerwca 2019

5 czerwca 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się Zebranie Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, na które zostałyśmy zaproszone w imieniu dr Konrada Dziobka, Doradcy Prezydenta RP oraz prof. Piotra Czauderny, koordynatora sekcji.

Jako przedstawicielki Fundacji Matecznik, wzięłyśmy udział w panelu dotyczącym “Wpływu jakości i zakresu opieki perinatologicznej na decyzje prokreacyjne Polek”.

 

Ponieważ formuła spotkania zakładała udział tylko jednej organizacji pozarządowej działającej w obszarze praw kobiet w porodzie, postanowiłyśmy zaprezentować wyniki Raportu Fundacji Rodzić po Ludzku, z 2018 r. W badaniu tym ok. 15 tysięcy kobiet podzieliło się swoimi doświadczeniami z pobytu na oddziale położniczym w nadziei, że ich głos zostanie wysłuchany.

Obraz opieki okołoporodowej, który wyłania się Raportu, nie jest obrazem idealnym. Dużo Kobiet – pacjentek oddziałów położniczych w Polsce – wciąż doświadcza: dyskryminacji ze względu na wiek, stan zdrowia czy wygląd, niestosownych komentarzy, ignorowania ich próśb i obaw, krytyki, podnoszenia głosu czy wyśmiewania. Kobiety czują się gorzej traktowane w szpitalu, ponieważ nie mają „swojego lekarza lub położnej” lub dlatego, że kierują do personelu jakieś prośby. Kobiety czują się także zmuszane do karmienia mlekiem modyfikowanym, przy jednoczesnym braku wsparcia w karmieniu piersią.

Wiemy, że Fundacja przekazała Raport do Ministerstwa Zdrowia, jednak – na razie – nie otrzymała odpowiedzi. Szkoda, bo na odpowiedź czeka nie tylko Fundacja, ale przede wszystkim te 15 tysięcy Kobiet, które wypełniły ankietę wierząc, że to w jakiś sposób przyczyni się do poprawy sytuacji.

Jako kobiety, matki, aktywistki działające na rzecz podnoszenia świadomości kobiet w zakresie ich praw w porodzie, i  strażniczki “rodzić po ludzku”, odpowiedziałyśmy na zaproszenie Narodowej Rady Rozwoju i,  w zastępstwie Fundacji, przedstawiłyśmy najważniejsze fragmenty Raportu. Nie było nam łatwo zdecydować, co wybrać z ponad 125-stronicowego opracowania – dla nas ważne było wszystko 🙂 Ostatecznie jednak skupiłyśmy się na komunikacji personelu z kobietami, w tym na nadużyciach i przemocy słownej, oraz na naruszaniu/łamaniu praw pacjenta, takich jak prawo do zgody i do poszanowania godności i intymności. To właśnie te nadużycia wymagają, w naszej ocenie, natychmiastowej reakcji osób decyzyjnych.

Teraz liczymy na to, że wnioski z Raportu staną się inspiracją dla członków Sekcji, do podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej w Polsce. Mimo, że pozostali paneliści omawiali w swoich prezentacjach różne tematy, wspólnym mianownikiem była Kobieta i jej decyzje prokreacyjne. Mając świadomość korelacji między jakością porodu a dalszymi decyzjami kobiety o posiadaniu potomstwa, wierzymy, że głos kobiet nie zostanie zignorowany.


Fotorelacja:

 


W panelu “Wpływ jakości i zakresu opieki perinatologicznej na decyzje prokreacyjne Polek” uczestniczyli :

dr n. med. Konrad Dziobek –  Doradca Prezydenta RP, Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju

prof. dr hab n. med. Mirosław Wielkoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski – kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej, konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Ewa Janiuk – wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

prof. dr hab. n. med. Maria Wilińska – Kierownik Kliniki Neonatologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

prof. dr hab. n. med. Sławomir Wałczyński – Kierownik Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Anna Furmaniuk i Edyta Nowicka – Fundacja Matecznik

Ponadto, uczestnikami spotkania, a zarazem prelegentami panelu nr 2, pt.: “Długość i jakość życia Polek w aspekcie dostępnej opieki ginekologicznej i onkologicznej”, byli:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Centrum Onkologii – Instytut – oddział w Krakowie, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński – kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum UJ, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Anna Nowakowska – Stowarzyszenie SANITAS

prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski – Narodowa Rada Rozwoju

prof. dr n. med. Zbigniew Lew-Starowicz – kierownik Zakłady Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii

prof. dr n.med. Ewa Marcinowska-Suchowierska – Narodowa Rada Rozwoju

dr n.med. Małgorzata Bińkowska– Klinika Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 

Nad całością czuwała p. Dorota Wijata z Kancelarii Prezydenta RP.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!


 

Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe