Warsztaty 2018/2019

O WARSZTATACH

Jednym z elementów projektu MAMY PRAWA! realizowanego w latach 2018/2019 są warsztaty. Obejmują one zagadnienia obowiązującego prawa w całym okresie okołoporodowym, od ciąży, poprzez poród, pobyt w szpitalu, laktację aż do powrotu do pracy.

Podczas warsztatów szerzona jest wiedza z zakresu prawa, a z drugiej strony popularyzowane są aktywne sposoby egzekwowania swoich praw, także w sytuacjach, gdy zostaną one naruszone. Warsztaty są przede wszystkim przestrzenią do dyskusji, wymiany opinii, wzajemnego wspierania się w byciu aktywnym i świadomym swoich praw obywatelem, rodzicem i pacjentem.

Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy, a więc z jednej strony przekazują wiedzę, a z drugiej prowokują uczestników do aktywnego włączenia się w zajęcia. Grupy warsztatowe są kameralne, średnio 15 osobowe.

W trakcie trwania projektu zrealizowano 8 cykli (2 w roku 2018 oraz 6 cykli w 2019 r.) po 5 spotkań o następującej tematyce:

  1. “Mamy Prawa w PORODZIE I” – zagadnienia opieki lekarza/położnej w czasie ciąży, przysługujących badań bezpłatnych, prawa pacjenta i aktualnie obowiązujących ustaw, w których te prawa się mieszczą, przewidywane zmiany w ustawodawstwie. Zagadnienia pisania planu porodu i planu opieki prenatalnej oraz omówienia sposobów na sukces w realizacji własnej wizji porodu, w oparciu m.in. o obowiązujące w Polsce prawo. [br] Prowadząca – Anna Furmaniuk
  2. “Mamy Prawa w PORODZIE II” – prawa osoby towarzyszącej przy porodzie, przygotowanie kobiet do egzekwowania swoich praw na sali porodowej, możliwości łagodzenia bólu porodowego w oparciu o istniejące zapisy prawne versus realia porodówek z aglomeracji poznańskiej. [br] Prowadząca – Alicja Nowaczyk
  3. “Mamy Prawa w SZPITALU” – omówienie stopnia przygotowania poznańskich szpitali w kontekście realizacji praw pacjenta i zapisów nowych Standardów Opieki Okołoporodowej. Omówienie różnic pomiędzy szpitalami w podejściu do pacjenta, warunków tam panujących, rutynowych procedur i obowiązujących wewnętrznych regulaminów.[br] Prowadząca – Alicja Nowaczyk
  4. “Mamy Prawa w LAKTACJI” – aspekty prawne wsparcia laktacyjnego (zwłaszcza tego, które powinno być realizowane jeszcze podczas pobytu w szpitalu) oraz w kolejnych miesiącach karmienia, zagadnienia położnej środowiskowej, doradców/konsultantów laktacyjnych. Wyposażenie szpitali w kontekście przygotowanie do wsparcia kobiet w laktacji. Prawa matki karmiącej w szpitalu (jako pacjentki i jako matki hospitalizowanego dziecka). Prawa kobiety karmiącej po powrocie do pracy. [br] Prowadząca – Ewa Masełkowska
  5. “Mamy Prawa w PRACY” – zagadnienia urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego, także w przypadkach szczególnych (samotna matka, młoda matka ucząca się, własna działalność gospodarcza), omówienie tzw. becikowego, karty dużej rodziny, programu 500+ i innych świadczeń rodzinnych, ulg podatkowych itp. Elementy prawa pracy istotne dla kobiety w ciąży (zasiłki chorobowe, udogodnienia na jakie może liczyć kobieta w miejscu pracy). Temat pisania skarg (tzw. pozasądowe kroki prawne) w przypadku naruszenia prawa. [br] Prowadząca – Agata Dawidowska

UCZESTNICY

Łącznie w 40 spotkaniach wzięło udział 190 uczestniczek (głównie kobiety w ciąży, czasami z partnerami).

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pokazuje, że uczestniczki zwiększyły swoją wiedzę i świadomość z tematyki danego warsztatu. Wiele osób pisało, że dowiedziało się dla siebie rzeczy zupełnie nowych i deklarowało, że skorzysta z tych wiadomości podczas swojego porodu. Warsztaty w 100%, zarówno jeśli chodzi o dobór metod, merytoryczne przygotowanie prowadzących, atmosferę podczas warsztatu i przydatność uzyskanych informacji i zdobytej wiedzy w przyszłości, zostały ocenione dobrze i bardzo dobrze.
Zarówno ankiety jak i rozmowy z uczestniczkami potwierdziły, że udział w warsztatach otworzył im oczy na wiele spraw, że czują się pewniejsze siebie, lepiej doinformowane i wiedzą, czego mają prawo oczekiwać ze strony położnych, lekarzy czy pracodawcy.

Przykłady wypowiedzi z ankiet:

  • “Dowiedziałam się o sprawach, o których wcześniej nie miałam pojęcia, zwiększyła się moja świadomość”.
  • “Warsztaty znacząco podniosły moją wiedzę i świadomość. Sądzę, że sama nie przeczytałabym rozporządzenia i nie wiedziałabym o wielu sprawach/prawach, które mi przysługują.”
  • “Powinno być więcej takich projektów.” 🙂

MIEJSCE  WARSZTATÓW

Wszystkie zajęcia do września 2019 r. odbywały się w przestrzeniach warsztatowni Cook Look Book przy ul. Kochanowskiego 1/12b w Poznaniu. W październiku natomiast w siedzibie Szkoły Języka Hiszpańskiego INSTITUTIO IBERIA, przy ul. Strzeleckiej 27/7.


REGULAMIN PROJEKTU

Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem, który informuje jednocześnie o przetwarzaniu danych osobowych uczestników.Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 [space size=50]

Wspieraj Matki razem z nami!

25zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
50zł

zapewnisz 1 kobiecie 30 minut konsultacji prawniczej

Wpłacam
150zł

podarujesz 1 kobiecie godzinną rozmowę z psycholożką

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe