Dołącz do Watahy Matecznika

Mamy Prawa 2018/2019

W roku 2018 i 2019 nasz projekt był realizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności.

Projekt obejmował następujące działania:


1. WARSZTATY

W trakcie trwania projektu zrealizowano 8 cykli (2 w roku 2018 oraz 6 cykli w 2019 r.) po 5 spotkań. We wszystkich wzięło udział łącznie 190 uczestniczek.

Tematyka warsztatów:

 1. “Mamy Prawa w PORODZIE I” – zagadnienia opieki lekarza/położnej w czasie ciąży, przysługujących badań bezpłatnych, prawa pacjenta i aktualnie obowiązujących ustaw, w których te prawa się mieszczą, przewidywane zmiany w ustawodawstwie. Zagadnienia pisania planu porodu i planu opieki prenatalnej oraz omówienia sposobów na sukces w realizacji własnej wizji porodu, w oparciu m.in. o obowiązujące w Polsce prawo.
 2. “Mamy Prawa w PORODZIE II” – prawa osoby towarzyszącej przy porodzie, przygotowanie kobiet do egzekwowania swoich praw na sali porodowej, możliwości łagodzenia bólu porodowego w oparciu o istniejące zapisy prawne versus realia porodówek z aglomeracji poznańskiej.
 3. “Mamy Prawa w SZPITALU” – omówienie stopnia przygotowania poznańskich szpitali w kontekście realizacji praw pacjenta i zapisów nowych Standardów Opieki Okołoporodowej. Omówienie różnic pomiędzy szpitalami w podejściu do pacjenta, warunków tam panujących, rutynowych procedur i obowiązujących wewnętrznych regulaminów.
 4. “Mamy Prawa w LAKTACJI” – aspekty prawne wsparcia laktacyjnego (zwłaszcza tego, które powinno być realizowane jeszcze podczas pobytu w szpitalu) oraz w kolejnych miesiącach karmienia, zagadnienia położnej środowiskowej, doradców/konsultantów laktacyjnych. Wyposażenie szpitali w kontekście przygotowanie do wsparcia kobiet w laktacji. Prawa matki karmiącej w szpitalu (jako pacjentki i jako matki hospitalizowanego dziecka). Prawa kobiety karmiącej po powrocie do pracy.
 5. “Mamy Prawa w PRACY” – zagadnienia urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego, także w przypadkach szczególnych (samotna matka, młoda matka ucząca się, własna działalność gospodarcza), omówienie tzw. becikowego, karty dużej rodziny, programu 500+ i innych świadczeń rodzinnych, ulg podatkowych itp. Elementy prawa pracy istotne dla kobiety w ciąży (zasiłki chorobowe, udogodnienia na jakie może liczyć kobieta w miejscu pracy). Temat pisania skarg (tzw. pozasądowe kroki prawne) w przypadku naruszenia prawa.

Ekspertki prowadzące spotkania:

 1. Anna Furmaniuk – wiceprezeska zarządu fundacji
 2. Alicja Nowaczyk – prezeska zarządu fundacji
 3. Agata Dawidowska – radczyni prawna
 4. Ewa Masełkowska – międzynarodowa konsultantka laktacyjne

2. KONFERENCJA 2018 r.

Pierwsza konferencja w ramach projektu odbyła się 29 września 2018 r. w przestrzeniach Maraton Office Building przy ul. Królowej Jadwigi 43 w Poznaniu.

Oprócz prelekcji na temat praw w okresie okołoporodowym, podczas konferencji była możliwość konsultacji stolikowych z każdym z występujących ekspertów oraz dodatkowo, z położnymi pracującymi na różnych oddziałach porodowych w Poznaniu.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowanie mieszkańców Poznania i okolic, wzięło w niej udział 70 osób.

Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień następujących ekspertów:

 • Ewa Masełkowska – Międzynarodowa Konsultantka Laktacyjna
 • Damian Napierała – Zastępca Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń
 • Alicja Nowaczyk – doula
 • Ewa Sól – radczyni prawna

Położne zaproszone do konsultacji stolikowych: 

 • Ada Czarnecka – Szpital GPSK UM przy ul. Polnej w Poznaniu
 • Izabela Jóskowiak – Szpital Wojewódzki przy ul. Lutyckiej
 • Zofia Wosicka – Szpital im. F. Raszei w Poznaniu
 • Danuta Zając – Szpital św. Rodziny w Poznaniu

3. KONFERENCJA 2019 r.

V Konferencja MAMY PRAWA! odbyła się 24 sierpnia 2019 r. w biurowcu Nobel Tower przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu.

Wydarzenie było podzielone na 2 części:

Część warsztatowa składała się z dwóch mini-warsztatów prowadzonych przez założycielki Fundacji Matecznik – Annę Furmaniuk oraz Alicję Nowaczyk:

 1. Mamy Prawa w Porodzie I –  przedstawienie podstawowych zapisów Standardu (w tym nowych w stosunku do poprzedniego rozporządzenia) oraz zasad pisania planu porodu.
 2. Mamy Prawa w Porodzie II – tematyka praw osoby towarzyszącej w porodzie oraz łagodzenia bólu porodowego w świetle zapisów nowego Standardu.

Część konsultacyjna obejmowała dyżury stolikowe pełnione przez ekspertów. Podczas konsultacji indywidualnych kobiety razem z partnerami mieli okazję porozmawiać z położną z każdej z poznańskich porodówek, z położną środowiskową, konsultantką laktacyjną, radczynią prawną oraz przedstawicielem Urzędu Miasta Poznania – razem 8 ekspertów!

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowanie mieszkańców aglomeracji poznańskiej, wzięło w niej udział 54 osób.

Warsztaty prowadzone były przez założycielki Fundacji Matecznik:

 • Anna Furmaniuk – instruktorka szkoły rodzenia, Wiceprezeska Zarządu Fundacji
 • Alicja Nowaczyk – doula, Prezeska Zarządu Fundacji

Ekspertki zaproszone do konsultacji stolikowych: 

 • Ewa Bem – radczyni prawna
 • Ada Czarnecka – Szpital GPSK UM przy ul. Polnej
 • Anna Gabryniewska – położna rodzinna (środowiskowa)
 • Beata Jakubowska – Szpital im. F. Raszei w Poznaniu
 • Izabela Jóskowiak – Szpital Wojewódzki przy ul. Lutyckiej
 • Ewa Masełkowska – Międzynarodowa Certyfikowana Konsultantka Laktacyjna IBCLC
 • Danuta Zając – Szpital św. Rodziny w Poznaniu
 • Dorota Owczarek –  przedstawicielka Poznańskiego Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Poznania

4. ARTYKUŁY TEMATYCZNE

W ramach projektu stworzono i opublikowano 14 artykułów tematycznych, które są sukcesywnie uzupełniane w kolejnych latach trwania projektu.


5. ULOTKI INFORMACYJNE

Stworzono 6 ulotek informacyjnych, które zostały zaktualizowane i dodrukowane w kolejnych latach. Aktualne wersje można znaleźć na naszej stronie internetowej.


REGULAMIN

Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem, który informuje jednocześnie o przetwarzaniu danych osobowych uczestników.
Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe