Warsztaty 2016

Głównym działaniem projektu Mamy Prawa były warsztaty, których łącznie odbyło się 30 – pięć cykli po 6 zajęć w każdym cyklu. Każde spotkanie trwało 3 godziny, co daje łącznie 90 godzin zegarowych spędzonych na przekazywaniu wiedzy z zakresu praw w okresie okołoporodowym!

Spotkania cieszyły się ogromną popularnością – pierwsze tzw. wydarzenie na portalu Facebook miało prawie 10 tys. wyświetleń!

Warsztaty odbywały się w miesiącach czerwiec – listopad 2016 r. Łącznie udział w nich wzięły 73 kobiety oraz 12 mężczyzn.

Pierwsze 2 grupy warsztatowe (z czerwca oraz lipca) zostały zaangażowane do współtworzenia broszury informacyjnej projektu – więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Jeden cykl warsztatowy składał się ze spotkań o następującej tematyce:

  1. Mamy prawa w ciąży – zagadnienia opieki lekarza/położnej w czasie ciąży, przysługujących badań bezpłatnych, elementy prawa pracy, planowane zmiany ustawodawstwa w zakresie opieki sprawowanej nad kobietą w ciąży.
  2. Mamy prawa w porodzie I – prawo do wiedzy – zagadnienia praw rodzącej jako kobiety oraz pacjentki na podstawie standardów opieki okołoporodowej, plan porodu.
  3. Mamy prawa w porodzie II – prawo do osoby towarzyszącej – dopuszczona prawem obecność osób towarzyszącej podczas porodu i pobytu w szpitalu, prawa osoby bliskiej i relacje z personelem medycznym, prawo do łagodzenia bólu porodowego.
  4. Mamy prawa w porodzie III – prawo do wyboru szpitala – omówienie stopnia przygotowania szpitali do spełniania wymogów stawianych przez prawo, proces prowadzenia porodu od pojawienia się na izbie przyjęć do pobytu na oddziale położniczym, opcja akceptowanego prawem porodu w warunkach domowych, realia opieki nad matką i dzieckiem na oddziale położniczym.
  5. Mamy prawa w połogu – zagadnienia urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego (także w przypadkach szczególnych – samotna matka, młoda matka ucząca się, własna działalność gospodarcza), becikowe, zwolnienia podatkowe, karta dużej rodziny, program 500+, udogodnienia dla mam wracających na rynek pracy.
  6. Mamy prawa w laktacji – aspekty prawne wsparcia laktacyjnego tuż po porodzie oraz w połogu, zagadnienie położnej środowiskowej oraz doradców/konsultantów laktacyjnych.

Warsztaty prowadzone były pomysłodawczynie projektu – Annę Furmaniuk i Alicję Nowaczyk oraz radczynię prawną – Ewę Sól.

Zajęcia prowadzono metodą warsztatową, która bardzo się sprawdziła – zajęcia sprzyjały integracji uczestników, wymianie myśli, wyrażaniu poglądów i obaw. Atmosfera na zajęciach była tak pełna życzliwości, akceptacji i zrozumienia, ze nawet osoba, która pojawiła się jedynie raz, wychodziła z zajęć wzmocniona, w dobrym nastroju i z dawką rzetelnych informacji (co potwierdzają ankiety ewaluacyjne).

Warsztatowa formuła sprzyjała też koncentracji i lepszemu zapamiętywaniu treści zajęć, co zmierzono ankietami pre i post test – które potwierdziły wzrost wiedzy i kompetencji obywatelskich u uczestników.

Uczestnicy wypełniali również ankiety ewaluacyjne na zakończenie każdych zajęć, w których wyrażali się bardzo entuzjastycznie o spotkaniach. Najbardziej cenne były jednak relacje, które otrzymywałyśmy po kilku miesiącach od warsztatów, gdy kobiety (i mężczyźni) mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce (najczęściej w porodzie). Oto kilka emocjonujących zdań, które usłyszałyśmy:

  • „Dzięki zajęciom z Wami wiedziałam, o co mogę pytać.”
  • „Z tyłu głowy miałem jedno zdanie, które u Was usłyszałem – że mam prawo być z moim dzieckiem cały czas! I nie zostawiłem synka ani na minutę.”
  • „Lekarka powiedziała, że nie urodzę naturalnie po cięciu cesarskim. Ja jej na to, że to mój poród i urodzę.”
  • „Miało być tak pięknie i naturalnie, a skończyło się cięciem cesarskim. Wiedziałam jednak, że mój mąż może kangurować córkę, domagaliśmy się tego i tak się stało.”

Z jednej strony osoby otrzymywały dawkę wiedzy, ale również kompetencje, by jej używać.

Z niektórymi uczestnikami warsztatów mamy kontakt do dziś i obserwujemy ich pierwsze kroki w rodzicielstwie – jesteśmy głęboko wdzięczne wszystkim Wam – za udział w naszych spotkaniach. Było nam niezmiernie miło pracować z Wami, często do późnych godzin nocnych, śmiać się i wzruszać!

A tak wyglądały zajęcia u nas:

 

 

Wspieraj Matki razem z nami!

25zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
50zł

zapewnisz 1 kobiecie 30 minut konsultacji prawniczej

Wpłacam
150zł

podarujesz 1 kobiecie godzinną rozmowę z psycholożką

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe