Misja i cele

Misją Fundacji Matecznik jest udzielanie wsparcia rodzinom i kobietom, zwłaszcza w okresie okołoporodowym, celem poprawy jakości porodu i rodzicielstwa.

 

Najważniejszymi celami fundacji są:

  1. Działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, dzieci, a w szczególności kobiet w ciąży, planujących macierzyństwo lub będących matkami.
  2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziców, opiekunów, dzieci oraz profesjonalistów pracujących z rodzinami i z kobietami w okresie okołoporodowym.
  3. Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów, zwiększanie ich kompetencji w opiece nad dziećmi.
  4. Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości.
  5. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta.
  6. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  7. Ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych, zwłaszcza promocja karmienia piersią.

 

Więcej informacji znajduje się w zakładce Statut.


 

 

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.