Indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne

Jeżeli czujesz, że Twoje prawa podczas ciąży, porodu lub po nim zostały złamane, chciałabyś złożyć skargę lub podjąć inne kroki, możesz zapoznać się z naszym artykułem, w którym opisujemy sądowe i pozasądowe kroki prawne, szczególny nacisk kładąc na pisanie skarg, jako dobry środek do informowania o nieprawidłowościach właściwe organy.

Jeżeli rodziłaś na terenie województwa wielkopolskiego, możesz też liczyć na nasze wsparcie!

 

WGLĄD DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Jeżeli złamano Twoje prawa w szpitalu, możesz domagać się wglądu do dokumentacji medycznej lub otrzymania jej kserokopii. Prawo do tego gwarantuje Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Rozdziale 7. Dokumentacja taka zawiera wszystkie informacje dotyczące pobytu pacjenta w placówce, w przypadku porodu są to karty obserwacji, wyniki ktg, wyniki badań krwi, dyspozycje podania leków itp. Przejrzenie tego może pomóc zrozumieć, co działo się w porodzie, a także pomóc w napisaniu skargi.

Każdy szpital posiada swoje własne procedury dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej. W Poznaniu placówki opisały to na swoich stronach internetowych:

 

NAPISANIE SKARGI

Skarga ma za zadanie przedstawić zaistniałą sytuację wraz z nieprawidłowościami, tak by odpowiedni organ podjął działania wyjaśniające, a następnie naprawcze. Skarga nie musi być napisana na żadnym konkretnym wzorze. Należy ją wysłać do odpowiednich jednostek (jeszcze raz odsyłamy do artykułu), najczęściej będzie to dyrekcja szpitala, Rzecznik Praw Pacjenta i krajowi lub wojewódzcy konsultanci.

Fundacja Matecznik zapewnia wsparcie w napisaniu skargi poprzez kontakt (bezpośredni, mailowy lub telefoniczny) z radczynią prawną. Pomoże ona usystematyzować Wasze informacje i skonstruować pismo w przejrzysty sposób. Wsparcie prawne oferujemy bezpłatnie. Obecnie współpracujemy z radczynią Agatą Dawidowską.

 

KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM

Często rozmowa ze specjalistą pozwala przepracować temat trudnych doświadczeń, skrystalizować oczekiwania, plan działania, by ostatecznie zamknąć pewien rozdział. Proponujemy bezpłatną wizytę ze specjalistką pracującą z kobietami w okresie okołoporodowym. Obecnie współpracujemy z psychoterapeutką Sabiną Sadecką oraz Anną Stolaś.

 

MUSZĘ SIĘ WYGADAĆ!

Chciałabyś komuś opowiedzieć o tym, co przeżyłaś? Bardzo często to pomaga, w pewnym sensie oczyszcza, oswaja. Możesz opisać nam swoja historię, nie musisz podawać nazwisk lekarzy czy położnych. Możesz poszukać grup spotkaniowych dla mam z małymi dziećmi, często prowadzą je doule. Przestrzegamy jednak przed umieszczaniem szczegółowych opisów Twoich przeżyć w Internecie. Z jednej strony, portale społecznościowe w różny sposób dbają o naszą prywatność i opisy tak intymnego momentu, jak poród, niekoniecznie powinny być ogólnie dostępne. Z drugiej strony, należy być ostrożnym w osądzaniu, ocenianiu, podważaniu kompetencji personelu medycznego albo zarzucaniu im błędów w sztuce. Jest dość cienka granica pomiędzy tym, co można napisać, a tym, co może być już uznane za zniesławienie.

Możesz anonimowo ocenić szpital, wypełniając ankietę Fundacji Rodzić po Ludzku – dzięki głosom kobiet, widać, które obszary w danym szpitalu wymagają poprawy, możliwe jest porównywanie placówek i dokonywanie interwencji.

 

CZY WARTO?

Wiemy, że zebranie się, stawienie czoła trudnego doświadczeniu jest bardzo wymagające, zwłaszcza że po narodzinach dziecka, to właśnie ono zajmuje dużą część uwagi. Dodatkowo, czas połogu to także czas dla kobiety na odpoczynek i regenerację. Zapewniamy jednak, że pisanie skarg jest skuteczne, żadne pismo nie ląduje na dnie szuflady. Szpitale (lub inne podmioty) są prawnie zobowiązane do udzielenia odpowiedzi w ciągu maksymalnie 30 dni. Takie pismo to także ważna informacja dla dyrekcji placówki o tym co się dzieje, o pracy personelu, o tym, jak oceniane są stosowane przez nich procedury.

Nawet jeśli nie planujesz już rodzić, Twoja interwencja może polepszyć jakość opieki w szpitalu i pomóc innym kobietom i ich dzieciom.


Jeśli chcesz skorzystać z naszego bezpłatnego wsparcia, napisz do nas wiadomość mailową – kontakt@fundacjamatecznik.pl

Porady finansowe są częściowo ze środków własnych, częściowo z otrzymywanych dotacji i organizowane są przy współpracy z Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu.


 

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

kontakt@matecznik-poznan.pl

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.