O projekcie

Projekt Mamy Prawa rozpoczął się w 2016 r. dzięki dotacji ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest podniesienie świadomości kobiet i ich partnerów w kwestii przysługujących im praw w okresie okołoporodowym.


ROK 2021/2022

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 do 30 kwietnia 2022 r. dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Regulamin projektu znajdziecie tutaj.

Poniżej konferencja prasowa inaugurująca projekt, która odbyła się w dniu 26 lutego 2021 r. – był to wywiad z Joanną Pietrusiewicz – Prezeską Fundacji Rodzić po Ludzku połączony z prezentacją projektu:


ROK 2020

Kolejny raz udało nam się pozyskać środki z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany był poprzez następujące działania:

Regulamin projektu w roku 2020.


LATA 2018/2019

W roku 2018 i 2019 nasz projekt był realizowany dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Projekt obejmował następujące działania:


ROK 2017

W roku 2017 projekt był realizowany dzięki wsparciu Miasta Poznania oraz Poznańskiemu Centrum Świadczeń-Centrum Inicjatyw Rodzinnych poprzez:


ROK 2016

W 2016 r. projekt był realizowany poprzez:


Problemem, który chciałybyśmy rozwiązać naszym projektem, jest zbyt niska, w naszej ocenie, świadomość praw dotyczących okresu okołoporodowego u kobiet spodziewających się dziecka.

 

PRZYCZYNY PROBLEMU :  
Głównej przyczyny tego problemu upatrujemy w zbyt skromnej ofercie edukacji okołoporodowej na terenie aglomeracji poznańskiej, zwłaszcza w budzącej nasze zastrzeżenia jakości merytorycznej zajęć w szkołach rodzenia i słabej rzetelności informacji przekazywanych przyszłym i obecnym rodzicom podczas masowych eventów dla rodzin. Tematyka praw nie pojawia się także podczas nauk przedmałżeńskich organizowanych w lokalnych parafiach. Brakuje również lokalnie opracowanych i dystrybuowanych publikacji w formie broszur czy ulotek, które poruszałyby temat aktualnie obowiązujących praw w okresie okołoporodowym. Broszura informacyjna opracowana przez naszą fundację w roku 2016, w bardzo skromnej i absolutnie niewystarczającej ilości 500 szt., była JEDYNĄ tego typu publikacją, jaka pojawiła się na terenie aglomeracji poznańskiej. 

 

SKUTKI: 
Skutkiem dostrzeżonego przez nas problemu jest zaniechanie przez rodziców (zwłaszcza kobiety) egzekwowania swoich praw podczas pobytu w szpitalu czy w środowisku pracy, tolerowanie łamania tych praw lub wręcz traktowanie patologicznych sytuacji jako „normalnych”.
Długookresowymi skutkami problemu jest brak satysfakcji u kobiet po narodzinach dziecka, trudniejsze początki rodzicielstwa, problemy z karmieniem piersią. Zwróciłyśmy też uwagę na duże zagubienie kobiet – matek, związane z ich sytuacją zawodową czy alimentacyjną. Kobiety nie są pewne, czy i na jakich zasadach mogą iść na urlop macierzyński lub wrócić do pracy. Dla wielu z nich kwestie te mogą wydawać się zbyt zawiłe i trudne do zrozumienia i mogą narażać je na ryzyko utraty pracy lub obniżenia wynagrodzenia. A w sytuacji uchylania się ojca dziecka od opieki nad dzieckiem, kobiety nie wiedzą, jak mogą dochodzić swoich roszczeń. Ojcowie z kolei nie korzystają w pełni z przysługującego im urlopu ojcowskiego, który mylą z urlopem z okazji sprawowania opieki nad żoną, nadal jest też mniejsze zainteresowanie możliwością wzięcia urlopu rodzicielskiego przez ojców.
Zbyt niska świadomość praw może dotyczyć również samej ciąży oraz okresu po porodzie. Skutkiem tego jest niekorzystanie z przysługujących kobietom praw do bezpłatnych badań lekarskich oraz pomocy położnej środowiskowej.

 

DIAGNOZA: 
Problem dostrzegamy w naukowych badaniach oraz w naszej wieloletniej praktyce w pracy z kobietą w okresie okołoporodowym.

Diagnozę problemu w szczególności oparłyśmy o:

  • Raport Fundacji Rodzić po Ludzku „Opinie i potrzeby kobiet rodzących w szpitalach ginekologiczno – położniczych. Analiza treści zamieszczanych na portalu www.GdzieRodzic.info”.
  • Raport akcji społecznej Lepszy Poród „Przestrzeganie prawa kobiet rodzących w Polsce”.
  • Raport Najwyżej Izby Kontroli z 2016 r. pt. „Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych”
  • Analizę jakościową treści wypowiedzi ponad 440 byłych pacjentek szpitali położniczych z terenu aglomeracji poznańskiej (Poznań, Śrem, Szamotuły), wykonaną samodzielnie na potrzeby Projektu, zamieszczonych na portalu GdzieRodzic.info.
  • Analizę opinii uczestników warsztatów, konferencji i indywidualnych porad prawnych organizowanych przez naszą fundację w roku 2016 i w roku 2017, a także opinii przedstawicieli Miasta Poznania.
  • Analizę programów szkół rodzenia oraz eventów dla kobiet z terenu aglomeracji poznańskiej.
  • Analizę bezpłatnych publikacji dla kobiet w ciąży i matek.

 

PODSUMOWANIE: 
Projekt zakłada zwiększenie wiedzy i kompetencji obywatelskich u kobiet z zakresu obowiązującego prawa, a także aktywizowanie kobiet do egzekwowania tych praw.

Wiedza sama w sobie daje pewność siebie, pozwala być równym partnerem w dyskusji z personelem medycznym, pozwala na zadawanie trafnych pytań i rozumienie odpowiedzi. Zależy nam jednak także na tym, by kobiety były aktywne w dociekaniu swoich praw, nie bały się pytać, a czasami nawet walczyć o swoje, dlatego też spotkania przeprowadzane są w formie warsztatów, a nie jedynie teoretycznych wykładów. Chciałybyśmy, aby uczestniczki naszych zajęć poczuły się kompetentnymi, świadomymi i bardziej pewnymi siebie kobietami.

Wierzymy, że te kobiety, które wykorzystają zdobyte narzędzia w praktyce, poczują się potraktowane bardziej podmiotowo, że będą miały większe poczucie sprawstwa i kontroli. Wierzymy, że kobiety zaczną rzeczywiście współdecydować o przebiegu porodu i przeżywać go świadomie.

Patrząc długoterminowo, dobre doświadczenia z ciąży oraz porodu to dobry start dla kobiety, szybsze dochodzenie do siebie, większa pewność siebie jako rodzica, łatwiejsze karmienie piersią, mniej frustracji. Natomiast, w przypadku trudności, czy to związanych z nieprzestrzeganiem prawa przez personel medyczny, czy wątpliwościami pojawiającymi się u kobiet, będą one wiedziały, gdzie szukać pomocy i wsparcia.


Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 



Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.