Raport „Rodziłam podczas epidemii”

Przedstawiamy raport „Rodziłam podczas epidemii” wraz z rekomendacjami dotyczący opieki nad kobietami rodzącymi w czasie epidemii Covid-19 w województwie wielkopolskim. Raport został stworzony w ramach projektu Mamy Prawa realizowanego w latach 2021-2022.

Stan epidemii Covid-19 wpłynął na procedury stosowane w szpitalach/oddziałach ginekologiczno-położniczych w Polsce. Wśród najbardziej znaczących były:

  • ograniczenia porodów z osobą bliską,
  • zakaz odwiedzin pacjentek na oddziałach szpitalnych,
  • nakaz noszenia maseczki w trakcie I i II fazy porodu,
  • izolacja matek zakażonych Covid-19 od swoich nowo narodzonych dzieci,
  • obowiązek wykonywania przez osoby bliskie płatnych testów PCR.

Aby opracować raport przeprowadziłyśmy badanie wśród kobiet, które urodziły swoje dziecko w dowolnym z wielkopolskich szpitali w czasie trwania epidemii Covid-19, czyli po 20 marca 2020 roku.

Celem naszego badania było uzyskanie od kobiet informacji o tym:

  • które obostrzenia były stosowane w czasie ich porodów i pobytu w szpitalu,
  • które ograniczenia były dla kobiet najtrudniejsze do zaakceptowania,
  • czy były takie procedury/obostrzenia, które zostały przez kobiety odebrane pozytywnie.

Uzyskane informacje pozwoliły nam przygotować raport przedstawiający opinię kobiet – pacjentek rodzących podczas epidemii oraz zawierający rekomendacje dla wielkopolskich szpitali.

Raport ten przekazany został do Fundacji Rodzić po Ludzki i do dyrektorów placówek.

Za sporządzenie ankiety oraz raportu odpowiedzialne były członkinie Zarządu fundacji – Anna Furmaniuk oraz Alicja Nowaczyk.


Publikacją możecie ściągnąć w formie pdf (drugi kafelek to wersja dla osób niedowidzących lub niewidomych). 

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.