Warsztaty 2018/2019

O WARSZTATACH

Jednym z elementów projektu MAMY PRAWA! realizowanego w latach 2018/2019 są warsztaty. Obejmują one zagadnienia obowiązującego prawa w całym okresie okołoporodowym, od ciąży, poprzez poród, pobyt w szpitalu, laktację aż do powrotu do pracy.

Podczas warsztatów szerzona jest wiedza z zakresu prawa, a z drugiej strony popularyzowane są aktywne sposoby egzekwowania swoich praw, także w sytuacjach, gdy zostaną one naruszone. Warsztaty są przede wszystkim przestrzenią do dyskusji, wymiany opinii, wzajemnego wspierania się w byciu aktywnym i świadomym swoich praw obywatelem, rodzicem i pacjentem.

Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy, a więc z jednej strony przekazują wiedzę, a z drugiej prowokują uczestników do aktywnego włączenia się w zajęcia. Grupy warsztatowe są kameralne, średnio 15 osobowe.

W trakcie trwania projektu zrealizowano 8 cykli (2 w roku 2018 oraz 6 cykli w 2019 r.) po 5 spotkań o następującej tematyce:

  1. „Mamy Prawa w PORODZIE I” – zagadnienia opieki lekarza/położnej w czasie ciąży, przysługujących badań bezpłatnych, prawa pacjenta i aktualnie obowiązujących ustaw, w których te prawa się mieszczą, przewidywane zmiany w ustawodawstwie. Zagadnienia pisania planu porodu i planu opieki prenatalnej oraz omówienia sposobów na sukces w realizacji własnej wizji porodu, w oparciu m.in. o obowiązujące w Polsce prawo.
  2. „Mamy Prawa w PORODZIE II” – prawa osoby towarzyszącej przy porodzie, przygotowanie kobiet do egzekwowania swoich praw na sali porodowej, możliwości łagodzenia bólu porodowego w oparciu o istniejące zapisy prawne versus realia porodówek z aglomeracji poznańskiej.
  3. „Mamy Prawa w SZPITALU” – omówienie stopnia przygotowania poznańskich szpitali w kontekście realizacji praw pacjenta i zapisów nowych Standardów Opieki Okołoporodowej. Omówienie różnic pomiędzy szpitalami w podejściu do pacjenta, warunków tam panujących, rutynowych procedur i obowiązujących wewnętrznych regulaminów.
  4. „Mamy Prawa w LAKTACJI” – aspekty prawne wsparcia laktacyjnego (zwłaszcza tego, które powinno być realizowane jeszcze podczas pobytu w szpitalu) oraz w kolejnych miesiącach karmienia, zagadnienia położnej środowiskowej, doradców/konsultantów laktacyjnych. Wyposażenie szpitali w kontekście przygotowanie do wsparcia kobiet w laktacji. Prawa matki karmiącej w szpitalu (jako pacjentki i jako matki hospitalizowanego dziecka). Prawa kobiety karmiącej po powrocie do pracy.
  5. „Mamy Prawa w PRACY” – zagadnienia urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego, także w przypadkach szczególnych (samotna matka, młoda matka ucząca się, własna działalność gospodarcza), omówienie tzw. becikowego, karty dużej rodziny, programu 500+ i innych świadczeń rodzinnych, ulg podatkowych itp. Elementy prawa pracy istotne dla kobiety w ciąży (zasiłki chorobowe, udogodnienia na jakie może liczyć kobieta w miejscu pracy). Temat pisania skarg (tzw. pozasądowe kroki prawne) w przypadku naruszenia prawa.

UCZESTNICY

Łącznie w 40 spotkaniach wzięło udział 190 uczestniczek (głównie kobiety w ciąży, czasami z partnerami).

Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych pokazuje, że uczestniczki zwiększyły swoją wiedzę i świadomość z tematyki danego warsztatu. Wiele osób pisało, że dowiedziało się dla siebie rzeczy zupełnie nowych i deklarowało, że skorzysta z tych wiadomości podczas swojego porodu. Warsztaty w 100%, zarówno jeśli chodzi o dobór metod, merytoryczne przygotowanie prowadzących, atmosferę podczas warsztatu i przydatność uzyskanych informacji i zdobytej wiedzy w przyszłości, zostały ocenione dobrze i bardzo dobrze.
Zarówno ankiety jak i rozmowy z uczestniczkami potwierdziły, że udział w warsztatach otworzył im oczy na wiele spraw, że czują się pewniejsze siebie, lepiej doinformowane i wiedzą, czego mają prawo oczekiwać ze strony położnych, lekarzy czy pracodawcy.

Przykłady wypowiedzi z ankiet:

  • „Dowiedziałam się o sprawach, o których wcześniej nie miałam pojęcia, zwiększyła się moja świadomość”.
  • „Warsztaty znacząco podniosły moją wiedzę i świadomość. Sądzę, że sama nie przeczytałabym rozporządzenia i nie wiedziałabym o wielu sprawach/prawach, które mi przysługują.”
  • „Powinno być więcej takich projektów.” 🙂

NASZA KADRA

Anna Furmaniuk – współautorka Projektu MAMY PRAWA! oraz wielu innych projektów na rzecz godnego porodu dla kobiet w ciąży, matek i rodziców. Wiceprezes Fundacji Matecznik, instruktor szkoły rodzenia i masażu shantala. Prywatnie, mama trzech córek.

Prowadzi zajęcia Mamy Prawa w CIĄŻY.Alicja Nowaczyk – współautorka Projektu MAMY PRAWA!. Prezes Fundacji Matecznik. Jako certyfikowana doula wspiera kobiety i ich partnerów w całym okresie okołoporodowym, towarzyszy przy porodach. Uczestniczka kursów i szkoleń organizowanych m.in. przez Fundację Rodzić po Ludzku i Stowarzyszenie DOULA w Polsce. Prywatnie, potrójna mama.

Prowadzi zajęcia Mamy Prawa w PORODZIE i Mamy Prawa w SZPITALU.
Agata Dawidowska – radczyni prawna, doradza zarówno, przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym. Jej praktyka obejmuje kompleksową obsługą spółek oraz przedsiębiorstw w zakresie prawa handlowego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy. Pomaga również w rozwiązywaniu problemów prawnych, które dotykają klientów indywidualnych. Posiada bogate doświadczenie procesowe zarówno przed sądami cywilnymi, jak i administracyjnymi.

Angażuje się społecznie m.in. bezpłatnie udziela porad prawnych rodzicom w projekcie Mamy Prawa! w roku 2017 oraz 2018.

Prowadzi zajęcia Mamy Prawa w PRACY.


Ewa Masełkowska – międzynarodowy certyfikowany konsultant laktacyjny IBCLC. Od lat wspiera świeżo upieczone mamy i ich dziećmi udzielając konsultacji laktacyjnych w ich domach lub w gabinecie w ramach pracy swojej Poradni Laktacyjnej „Mleczna droga”.

Od kilku lat współpracuje z Fundacją Matecznik, prowadząc warsztaty oraz prelekcje podczas konferencji.

Prowadzi zajęcia Mamy Prawa w LAKTACJI.
 
 


MIEJSCE  WARSZTATÓW

Wszystkie zajęcia do września 2019 r. odbywały się w przestrzeniach warsztatowni Cook Look Book przy ul. Kochanowskiego 1/12b w Poznaniu. W październiku natomiast w siedzibie Szkoły Języka Hiszpańskiego INSTITUTIO IBERIA, przy ul. Strzeleckiej 27/7.


REGULAMIN PROJEKTU

Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem, który informuje jednocześnie o przetwarzaniu danych osobowych uczestników.Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.