Warsztaty Mamy Prawa 2021

O WARSZTATACH

Jednym z elementów projektu MAMY PRAWA! realizowanego w roku 2021 są warsztaty dla kobiet spodziewających się dziecka i ich partnerów. Obejmują one zagadnienia obowiązującego prawa w całym okresie okołoporodowym, od ciąży, poprzez poród, pobyt w szpitalu, laktację aż do powrotu do pracy.

Na czas trwania projektu (od stycznia 2021 do kwietnia 2022 r.) zaplanowano 5 cykli spotkań. Każdy cykl składa się z czterech następujących webinariów:

 1. „Mamy Prawa w PORODZIE w czasie epidemii” – zagadnienia opieki lekarza/położnej w czasie ciąży, przysługujących badań bezpłatnych, prawa pacjenta i aktualnie obowiązujących ustaw, w których te prawa się mieszczą, przewidywane zmiany w ustawodawstwie. Zagadnienia pisania planu porodu oraz omówienia sposobów na sukces w realizacji własnej wizji porodu, w oparciu m.in. o obowiązujące w Polsce prawo. Temat pisania skarg (tzw. pozasądowe kroki prawne) w przypadku naruszenia prawa. Dodatkowo, poruszone zostaną zagadnienia obostrzeń i ograniczeń prawa związanych ze stanem epidemii.
  Prowadząca – Anna Furmaniuk
 2. „Mamy Prawa do OSOBY BLISKIEJ i łagodzenia bólu” – prawa osoby bliskiej wynikające z Ustawy o prawach pacjenta oraz standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, ograniczenia tych praw w okresie epidemii, możliwości interwencji. Zagadnienia porodów rodzinnych oraz obecności rodziców przy hospitalizowanym dziecku. Temat zagwarantowanych prawem metod łagodzenia bólu porodowego.
  Prowadząca – Alicja Nowaczyk
 3. „Mamy Prawa w LAKTACJI” – aspekty prawne wsparcia laktacyjnego (zwłaszcza tego, które powinno być realizowane jeszcze podczas pobytu w szpitalu) oraz w kolejnych miesiącach karmienia, zagadnienia położnej środowiskowej, doradców/konsultantów laktacyjnych. Wyposażenie szpitali w kontekście przygotowanie do wsparcia kobiet w laktacji. Prawa matki karmiącej w szpitalu (jako pacjentki i jako matki hospitalizowanego dziecka). Prawa kobiety karmiącej po powrocie do pracy. Dodatkowo, ograniczenia prawa związane ze stanem epidemii.
  Prowadząca – Ewa Masełkowska
 4. „Mamy Prawa w PRACY” – zagadnienia urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego, także w przypadkach szczególnych (samotna matka, młoda matka ucząca się, własna działalność gospodarcza), omówienie tzw. becikowego, karty dużej rodziny, programu 500+ i innych świadczeń rodzinnych, ulg podatkowych itp. Elementy prawa pracy istotne dla kobiety w ciąży (zasiłki chorobowe, udogodnienia na jakie może liczyć kobieta w miejscu pracy).
  Prowadząca – Agata Dawidowska

Podczas webinariów szerzona jest wiedza z zakresu prawa, a z drugiej strony popularyzowane są aktywne sposoby egzekwowania swoich praw, w sytuacjach, gdy zostaną one naruszone lub mocno ograniczone. Warsztaty, nawet prowadzone w formie webinariów, są przestrzenią do dyskusji, wymiany opinii, wzajemnego wspierania się w byciu aktywnym i świadomym swoich praw obywatelem, rodzicem i pacjentem.


HARMONOGRAM

Harmonogram na ostatni zaplanowany w ramach projektu cykl webinariów przedstawia się następująco:


ZAPISY

Wszystkie zapisy odbywają się poprzez rejestrację na konkretne wydarzenie (link do platformy Clickmeeting) –  szczegóły znajdziecie:


REGULAMIN

Uczestnicy projektu zobowiązani byli do zapoznania się z Regulaminem, który informuje jednocześnie o przetwarzaniu danych osobowych uczestników. 

 

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.