Webinaria Mamy Głos!

O WEBINARIACH

Jednym z elementów projektu Mamy Głos! są spotkania on-line dla przyszłych rodziców poruszające zagadnienia obowiązującego prawa w całym okresie okołoporodowym, od ciąży, poprzez poród, pobyt w szpitalu, laktację aż do powrotu do pracy.

 1. Mamy Głos w CIĄŻY – zagadnienia opieki lekarza/położnej w czasie ciąży, przysługujących badań bezpłatnych, prawa pacjenta i aktualnie obowiązujących ustaw, w których te prawa się mieszczą, przewidywane zmiany w ustawodawstwie. Temat położnej podstawowej opieki zdrowotnej, jej rola w ciąży oraz połogu. Zagadnienia pisania planu porodu oraz omówienia sposobów na sukces w realizacji własnej wizji porodu. Temat pisania skarg (tzw. pozasądowe kroki prawne) w przypadku naruszenia prawa. Dodatkowo, poruszone zostaną zagadnienia obostrzeń i ograniczeń prawa związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego.
  Prowadząca – Anna Furmaniuk
 2. Mamy Głos w PORODZIE – prawa osoby bliskiej wynikające z Ustawy o prawach pacjenta oraz standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, ograniczenia tych praw w okresie zagrożenia epidemiologicznego, możliwości interwencji. Zagadnienia porodów rodzinnych oraz obecności rodziców przy hospitalizowanym dziecku. Temat zagwarantowanych prawem metod łagodzenia bólu porodowego.
  Prowadząca – Alicja Nowaczyk
 3. Mamy Głos w LAKTACJI – aspekty prawne wsparcia laktacyjnego (zwłaszcza tego, które powinno być realizowane jeszcze podczas pobytu w szpitalu) oraz w kolejnych miesiącach karmienia, zagadnienia położnej środowiskowej, doradców/konsultantów laktacyjnych. Wyposażenie szpitali w kontekście przygotowanie do wsparcia kobiet w laktacji. Prawa matki karmiącej w szpitalu (jako pacjentki i jako matki hospitalizowanego dziecka). Prawa kobiety karmiącej po powrocie do pracy. Dodatkowo, ograniczenia prawa związane ze stanem epidemii.
  Prowadząca – Ewa Masełkowska 
 4. Mamy Głos w PRACY – zagadnienia urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego, także w przypadkach szczególnych (samotna matka, młoda matka ucząca się, własna działalność gospodarcza), omówienie tzw. becikowego, karty dużej rodziny, programu 500+ i innych świadczeń rodzinnych, ulg podatkowych itp. Przewidywane od roku 2023 zmiany w ustawodawstwie. Elementy prawa pracy istotne dla kobiety w ciąży (zasiłki chorobowe, udogodnienia na jakie może liczyć kobieta w miejscu pracy).
  Prowadząca – Agata Dawidowska

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Pierwszy cykl spotkań został zaplanowany w następujących terminach. Wszystkie zostaną przeprowadzone na platformie Clickmeeting. Na każde spotkanie wymagana jest osobna rejestracja.

 1. Mamy Głos w ciąży – 18 października 2022 r. – rejestracja
 2. Mamy Głos w porodzie – 20 października 2022 r. czwartek – rejestracja
 3. Mamy Głos w laktacji – 25 października 2022 r. wtorek – rejestracja
 4. Mamy Głos w pracy – 27 października 2022 r. czwartek – rejestracja 
 5. Mamy Głos w ciąży – 30 listopada 2022 r. – rejestracja.
 6. Mamy Głos w porodzie – 6 grudnia 2022 r. – rejestracja.

REGULAMIN PROJEKTU

Każda osoba biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z jego Regulaminem. 

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.