Dołącz do Watahy Matecznika

Wniosek o wprowadzenie zmian i podjęcie działań – Szpital w Obornikach

SP ZOZ w Obornikach ma niewielki oddział porodowy i położniczy. Pomimo tego, dochodziły do nas często głosy kobiet rodzących tam, które skarżyły się na brak kontaktu skóra do skóry po porodzie siłami natury.

Postanowiłyśmy to sprawdzić i przyjrzałyśmy się wynikom ankiet wypełnianych przez kobiety na stronie Fundacji Rodzić po Ludzku.

Wyniki za lata 2020-2021 (szczegółowy raport wygenerowany 25.10.2021) przedstawiał następujące dane:

  • 4% kobiet (dokładnie 1 osoba) miała kontakt skóra do skóry przekraczający 30 minut!
  • każda kobieta rodząca przez cięcie cesarskie nie miała kontaktu skóra do skóry na sali operacyjnej,
  • tylko 1 ojciec dziecka mógł kangurować noworodka urodzonego przez cięcie cesarskie,
  • jedynie 40% kobiet po cięciu cesarskim rozpoczęło karmienie piersią na sali pooperacyjnej, w pozostałych przypadkach nastąpiło do po wielu godzinach na oddziale położniczym,
  • w wielu przypadkach kobiety nie były pytane o zgodę na interwencje medyczne, np. założenie wenflonu, badanie wewnętrzne, nacięcie krocza, zabiegi i badania dokonywane na dziecku.

W dniu 2 grudnia 2021 r. wysłałyśmy do szpitala wniosek o wprowadzenie zmian i podjęcie działań, na który to mają czas 30 dni, by odpowiedzieć. Jesteśmy chętne się spotkać (także on-line), by przedstawić potrzeby kobiet, po których stronie jak zawsze jesteśmy i których głosem mówimy.

02.12.2021 r. – Wniosek o wprowadzenie zmian i podjęcie działań

 

01.02.2022 r. – pismo ponaglające z perspektywą skargi na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 tygodni.

 

02.02.2022 r. – odpowiedź szpitala. Pisma nie można uznać za wyczerpującą odpowiedź. Szpital nie odniósł się do zawartych we wniosku uwag. Nie stwierdził też, że wniosek jest bezzasadny. Dodatkowo, zawarto w nim stwierdzenie, że szpital nie jest zobowiązany udzielać informacji każdej prywatnej fundacji, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

 

21.02.2022 r. – nasza odpowiedź na pismo z dnia 02.02.2022 r. Wzywamy szpital kolejny raz do udzielenia pełnej odpowiedzi na wniosek z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

21.02.2022 r. – wniosek o dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo, poprosiłyśmy o konkretne informacje dotyczące m.in. procedur stosowanych w szpitalu np. jeśli chodzi o kontakt skóra do skóry. Szpital ma 14 dni na ustosunkowanie się do wniosku.

 

02.03.2022 r. – szpital odpowiedział na pismo o dostępie do informacji publicznej. Na pytanie o nieprzerwany kontakt skóra do skóry z noworodkiem (zarówno ze strony matki, jak i ojca), otrzymałyśmy odpowiedź, iż personel szpitala “nie zabrania rodzicom tego typu postępowania”.

 

01.04.2022 r. – pismo o uzupełnienie odpowiedzi szpitala na wniosek o dostęp do informacji publicznej. Otrzymaną w dniu 2 marca 2022 r. odpowiedź uznałyśmy za niewystarczającą.

 

06.04.2022 r. – skarga na działania dyrektora szpitala do Rady Powiatu w Obornikach. Szpital nie odpowiedział na nasz apel z dnia 21 lutego 2022 r. o udzielenie pełnej odpowiedzi na wniosek z KPA.

 

06.04.2022 r. – kopia pisma, w którym Rada Powiatu przekazuje skargę na działania dyrektora szpitala do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

07.04.2022 r. – odpowiedź szpitala na pismo z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi dotyczącej dostępu do informacji publicznej. Szpital potwierdza, że standardem jest stosowanie 2 godzinnego nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry – będziemy tę kwestię kontrolować, bo głosy kobiet nie potwierdzały takiego stanu rzeczy.

Dodatkowo, w piśmie czytamy, iż pierwsze karmienie noworodka urodzonego drogą cięcia cesarskiego odbywa się na oddziale położniczym, czyli po kilku godzinach od narodzin – jest to niezgodne ze stanem wiedzy oraz wytycznymi. Z dalszą interwencją wstrzymujemy się do czasu otrzymania pełnej odpowiedzi na nasz wniosek z KPA.

 

28.04.2022 r. – zawiadomienie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, która wskazuje na nowy termin załatwienia sprawy tj. 27 maja 2022 r. Przedłużenie terminu powyżej wskazanego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających.

 

07.06.2022 r. – wezwanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do załatwienia sprawy skargi na Dyrektorkę SP ZOZ. Sprawa nie została załatwiona ani w ustawowym, ani w przedłużonym terminie wskazanym przez Komisję.

 

08.06.2022 r. – otrzymałyśmy odpowiedź od Rady Powiatu dotyczącą skargi na działania Dyrektorki SP ZOZ. W uzasadnieniu do pisma czytamy, iż:

  • Skarga na niezachowanie terminu odpowiedzi Dyrektorki na wniosek Fundacji jest zasadna.
  • Wskazane w piśmie ze szpitala stwierdzenie, że nie ma on obowiązku odpowiadania na wniosek Fundacji jest błędne. Podkreślone zostało, że każdy obywatel RP ma prawo do składania wniosków, skarg i petycji.
  • Skargę na niewystarczającą odpowiedź, jaką uzyskałyśmy ze strony szpitala uznano za niezasadną.

 

Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe