O projekcie

Projekt Mamy Prawa rozpoczął się w 2016 r. dzięki dotacji ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Fundacja otrzymała wtedy 2 dotacje – jedną bezpośrednio z FIO, drugą z konkursu Wielkopolska Wiara 2016.

Celem projektu było podniesienie świadomości kobiet i ich partnerów w kwestii przysługujących im praw w okresie okołoporodowym. 
 

W 2016 r. projekt był realizowany poprzez:
cykl bezpłatnych warsztatów,
– konferencję,
bezpłatną broszurę edukacyjną,
ankietę internetową wraz z raportem.

W roku 2017 projekt jest kontynuowany dzięki wsparciu Miasta Poznania oraz Poznańskiemu Centrum Świadczeń-Centrum Inicjatyw Rodzinnych poprzez:
bezpłatne porady prawne,
konferencję.

Problemem, który chciałybyśmy rozwiązać naszym projektem, jest zbyt niska, w naszej ocenie, świadomość praw dotyczących okresu okołoporodowego u kobiet spodziewających się dziecka.

PRZYCZYNY PROBLEMU :  
Głównej przyczyny problemu upatrujemy w zbyt skromnej ofercie edukacji okołoporodowej na terenie aglomeracji poznańskiej. Nasze zastrzeżenia budzi przede wszystkim czas, jaki poświęca się na omówienie tematyki praw podczas zajęć w szkołach rodzenia i praktycznie brak tego tematu podczas masowych eventów dla matek i kobiet w ciąży, których w  ciągu roku organizuje się w Poznaniu kilkanaście. Brakuje również lokalnych publikacji w formie broszur czy ulotek, które poruszałyby ten temat, a które opracowane zostałyby z myślą o mieszkańcach aglomeracji poznańskiej.

 

SKUTKI: 
Skutkiem dostrzeżonego przez nas problemu jest zaniechanie przez kobiety egzekwowania swoich praw podczas pobytu w szpitalu, tolerowanie łamania tych praw lub wręcz traktowanie patologicznych sytuacji jako „normalnych”. Długookresowymi skutkami problemu są: brak satysfakcji u kobiet po narodzinach dziecka, trudniejsze początki macierzyństwa, czasami problemy z karmieniem piersią, często dolegliwości zdrowotne spowodowane trudnym porodem. Zdarzają się również traumy porodowe czy depresje wymagające pomocy specjalistów.

Zbyt niska świadomość praw może dotyczyć również samej ciąży oraz okresu po porodzie. Skutkiem tego jest niekorzystanie z przysługującej kobietom pomocy (np. położnej środowiskowej), większe obawy i rozterki związane z macierzyństwem, także z kwestiami prawnymi, które dla wielu kobiet mogą wydawać się zbyt zawiłe i trudne do zrozumienia.

 

DIAGNOZA: 
Problem dostrzegamy w naukowych badaniach oraz w naszej wieloletniej praktyce w pracy z kobietą w okresie okołoporodowym.

Diagnozę problemu w szczególności oparłyśmy o:

  • Raport Fundacji Rodzić po Ludzku „Opinie i potrzeby kobiet rodzących w szpitalach ginekologiczno – położniczych. Analiza treści zamieszczanych na portalu www.GdzieRodzic.info”.
  • Raport akcji społecznej Lepszy Poród „Przestrzeganie prawa kobiet rodzących w Polsce”.
  • Analizę jakościową treści wypowiedzi ponad 300 byłych pacjentek szpitali położniczych z terenu aglomeracji poznańskiej (Poznań, Śrem, Szamotuły), wykonaną samodzielnie na potrzeby Projektu, zamieszczonych na portalu GdzieRodzic.info.
  • Analizę programów szkół rodzenia oraz eventów dla kobiet z terenu aglomeracji poznańskiej.
  • Analizę bezpłatnych publikacji dla kobiet w ciąży i matek.

 

PODSUMOWANIE: 
Projekt zakłada zwiększenie wiedzy i kompetencji obywatelskich u kobiet z zakresu obowiązującego prawa, a także aktywizowanie kobiet do egzekwowania tych praw.

Wiedza sama w sobie daje pewność siebie, pozwala być równym partnerem w dyskusji z personelem medycznym, pozwala na zadawanie trafnych pytań i rozumienie odpowiedzi. Zależy nam jednak także na tym, by kobiety były aktywne w dociekaniu swoich praw, nie bały się pytać, a czasami nawet walczyć o swoje, dlatego też spotkania przeprowadzane są w formie warsztatów, a nie jedynie teoretycznych wykładów. Chciałybyśmy, aby uczestniczki naszych zajęć poczuły się kompetentnymi, świadomymi i bardziej pewnymi siebie kobietami.

Wierzymy, że te kobiety, które wykorzystają zdobyte narzędzia w praktyce, poczują się potraktowane bardziej podmiotowo, że będą miały większe poczucie sprawstwa i kontroli. Wierzymy, że kobiety zaczną rzeczywiście współdecydować o przebiegu porodu i przeżywać go świadomie.

Patrząc długoterminowo, dobre doświadczenia z ciąży oraz porodu to dobry start dla kobiety, szybsze dochodzenie do siebie, większa pewność siebie jako rodzica, łatwiejsze karmienie piersią, mniej frustracji. Natomiast, w przypadku trudności, czy to związanych z nieprzestrzeganiem prawa przez personel medyczny, czy wątpliwościami pojawiającymi się u kobiet, będą one wiedziały, gdzie szukać pomocy i wsparcia.

 

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

kontakt@matecznik-poznan.pl

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Miejsce spotkań:
Al. Niepodległości 36, Poznań, siedziba Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Drzwi”.

Siedziba:
ul. Kanałowa 18/16
60-710 Poznań

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.